Moodcamp brengt Nederland in beweging om depressie bespreekbaar te maken

Tijdens Moodcamp ondervonden woensdag meer dan 750 deelnemers wat mensen met depressieve gevoelens dagelijks ervaren. De acht hindernissen van de Moodcamp Obstacle Run stonden elk in het teken van depressie en hoe je daar weer kunt uitkomen. Deelnemers – onder wie bekende Nederlanders zoals Donny Roelvink – doken ‘Het Zwarte Gat’ in, overwonnen de ‘Uit Balansbaan’ en trotseerden samen met staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid ‘Het Web’. Met Moodcamp wil het ministerie van VWS meer begrip kweken voor mensen met een depressie en het makkelijker maken over depressie te praten. Zowel voor mensen die zelf een depressie hebben als de mensen in hun omgeving.

Aankondiging van Moodcamp 7 februari 2018

“In elke schoolklas zitten gemiddeld 1 of 2 jongeren met depressieve gevoelens. Bij vrouwen is dat 1 op de 20 en zelfs 1 op de 8 heeft last van een depressie na de bevalling. Dat zijn heel veel mensen. Maar we durven er nog te weinig over te praten,” zegt staatssecretaris Blokhuis. “Dat is ontzettend verdrietig. Want door erover te praten, kun je voorkomen dat klachten uitgroeien tot een allesoverheersend probleem. Dat kan beginnen met een simpel ‘hey’. Met Moodcamp zetten we vandaag weer een stapje om het taboe te doorbreken.”

Hey! Ga het gesprek aan

Eleanor Crick weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om over je depressie te praten. Zij schaamde zich en was bang dat niemand zou begrijpen hoe zij zich voelde. “De Obstacle Run laat je ervaren hoe iemand met een depressie zich voelt. Het is zo moeilijk om er alleen uit te komen”, vertelt Eleanor. “Praten helpt echt bij het herstel. Je voelt je minder eenzaam en door je gevoelens te delen, wordt de last minder zwaar. Daarom wil ik iedereen oproepen het taboe te doorbreken. Als je denkt dat iemand depressieve gevoelens heeft, ga daarover het gesprek met hem of haar aan. Dat helpt enorm.”

Naast de Obstacle Run waren er tijdens Moodcamp diverse mogelijkheden om met elkaar, ervaringsdeskundigen en professionals in gesprek te gaan. De populaire vlogger SAAR praatte openhartig over haar depressie met leerlingen van het Koningin Wilhelmina College uit Culemborg en het Segbroek College uit Den Haag. Ook was er een rondetafelgesprek tussen psychiater Bram Bakker, Marit Brugman, Stichting Tweestrijd, Femke Sterken en het publiek. Moodcamp is onderdeel van de campagne ‘Hey! Het is oké, maak depressie bespreekbaar’ van het ministerie van VWS. Ga voor meer informatie over depressie en tips om depressie zelf bespreekbaar te maken naar Heyhelpt.nl.

Erasmus MC onderzoekt stress zeilbootbemanning

Volvo Ocean RaceHet Erasmus MC doet onderzoek naar de impact van blootstelling aan stress bij de bemanningsleden van het Team AkzoNobel in de Volvo Ocean Race.

Stressvolle situatie
De onderzoekers willen meer te weten komen over de reacties van het menselijk lichaam op langdurige blootstelling aan extreme fysieke en psychische stress en verstoring van het bioritme. Ze verwachten kennis te vergaren voor strategieën om het menselijk lichaam beter te laten reageren op stressvolle situaties.

Op de proef
De Volvo Ocean Race is de langste zeilwedstrijd ter wereld. Deelname vergt zowel fysieke als psychische inspanning en uithoudingsvermogen. Negen maanden lang worden de zeilers blootgesteld aan extreme weersomstandigheden, zware lichamelijke inspanning en een onnatuurlijk slaap-waakpatroon. Ze zijn ver van huis en moeten midden op zee belangrijke besluiten nemen. Tijdens de race wordt hun stresssysteem continu op de proef gesteld.

Biologische klok
De vier-uursdiensten gedurende die negen maanden verstoren de biologische klok van de deelnemers. Deze biologische klok zorgt voor een 24-uursritme in gedrag, fysieke gesteldheid en stofwisseling. Het lichaam anticipeert hiermee op dagelijks terugkerende patronen in de omgeving. Hartritme, de productie van stresshormoon (zoals cortisol), het immuunsysteem, de lichaamstemperatuur, de bloeddruk en het slaap-waakritme zijn allemaal afhankelijk van de eigen biologische klok.

Verstoring
Acute verstoring van de biologische klok, bijvoorbeeld door ploegendienst, leidt tot moeheid, slapeloosheid en verminderde prestaties en alertheid. Chronische verstoring van het biologisch ritme kan op lange termijn gevolgen hebben voor de gezondheid en het risico op ziekten verhogen.

Bloed en haar
Prof. Bert van der Horst, hoogleraar chronobiologie en gezondheid aan het Erasmus MC, trekt het onderzoek. Van der Horst: “De zeilers zijn bovengemiddeld fit en goed getraind, zowel fysiek als mentaal. De zeilers dragen horloges, waarmee we slaap-waakgedrag meten. Daarnaast wordt voor, tijdens en na de race bloed en plukjes haar verzameld voor analyse van stress in het Erasmus MC. De gegevens combineren we vervolgens met het zeillogboek. Als we inzicht kunnen krijgen in welke gevolgen langdurige periodes van stress hebben op deze sporters, kunnen we hen enerzijds helpen met het verbeteren van prestaties en anderzijds de kennis misschien inzetten op het vlak van gezondheidspreventie in de normale bevolking.”

Gezonde bevolking
Simeon Tienpont, de skipper van het Team AkzoNobel, is verheugd over de samenwerking met Erasmus MC. Tienpont: “Ik vind het geweldig om te zien dat we een bijdrage kunnen leveren aan een in de toekomst mogelijk gezondere bevolking.”

Regels voor financiële relaties medische hulpmiddelen

Vanaf 1 januari 2018 zijn de nieuwe regels over gunstbetoon in de medische hulpmiddelensector van kracht. De wet reguleert de (financiële) relaties tussen enerzijds de leveranciers van medische hulpmiddelen en anderzijds de personen die een hulpmiddel inkopen of toepassen. Het doel van de wet is om ongewenste beïnvloeding te voorkomen. De behoefte van de patiënt, niet het persoonlijk profijt van de zorgprofessional, moet de keuze voor een specifiek hulpmiddel bepalen.

Verbod op gunstbetoon met uitzonderingen

De wet verbiedt het aanbieden van geld, geschenken of diensten door makers van medische hulpmiddelen aan hun afnemers. De wet bevat ook een paar uitzonderingen zoals het aangaan van dienstverleningsrelaties. Deze zijn gebonden aan strikte voorwaarden. Dit verbod geldt zowel voor de verstrekker als de ontvanger. Wat een verstrekker niet mag aanbieden of geven, mag een ontvanger niet vragen of aannemen.

Toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting houdt toezicht op naleving van het verbod op gunstbetoon. Iedereen die een overtreding van de regels rondom gunstbetoon vermoedt, kan een melding doen bij de inspectie. Daarnaast doet de inspectie zelf onderzoek naar de naleving van de regels.

Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH)

Veel van de regels zijn niet nieuw. Het wettelijke verbod is een aanvulling op regels die in 2012 door veldpartijen, zoals verenigd in de Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH), opgesteld zijn. Die regels zijn opgenomen in de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. De gedragscode geeft normen voor verantwoorde contacten tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals. De stichting GMH en de inspectie maken afspraken over de samenwerking.

Ook de Geneesmiddelenwet kent sinds 2007 een verbod op gunstbetoon. Daar gaat het om financiële relaties van farmaceutische bedrijven met bijvoorbeeld zorgprofessionals en patiëntenorganisaties.