Effect kalium op nierschade onderzocht

Ejhoorn

Ewout Hoorn

Veel patiënten met chronische nierschade krijgen een kaliumbeperkt dieet om een te hoge kaliumspiegel in het bloed te voorkomen. Maar recente studies laten zien dat juist patiënten die het meeste kalium eten, minder nierschade ontwikkelen. Het verband tussen kalium en nierschade werd in die studies echter niet direct onderzocht. Daarom is nog onduidelijk of dit een rechtstreeks effect van kalium is en hoe dat dan werkt. Dankzij subsidie van de Nierstichting wordt dat nu voor het eerst onderzocht, in K+onsortium. Dit is een van de twee onderzoeksconsortia die de Nierstichting subsidieert.

Het onderzoek K+onsortium is een samenwerking tussen het Erasmus MC in Rotterdam, het UMC Groningen, het Leids UMC en het AMC in Amsterdam en krijgt 1,25 miljoen euro van de Nierstichting. Dr. Ewout Hoorn (internist Erasmus MC en projectleider van het consortium): “Als je meer kalium eet, scheiden je nieren niet alleen meer kalium, maar ook meer natrium (zout) uit. Kalium werkt dus als een katalysator om natrium te verwijderen en dat is gunstig voor de bloeddruk. Dit verklaart waarom bij gezonde mensen het innemen van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid kalium helpt om de bloeddruk en nierfunctie gezond te houden. Maar hoe dat in het lichaam precies werkt is nog niet helemaal bekend. En hoe dit werkt bij patiënten met chronische nierschade is helemaal onduidelijk. Als kalium inderdaad de gunstige effecten heeft die wij vermoeden, kan een dieet met meer kalium en minder natrium belangrijke gezondheidswinst boeken bij nierpatiënten.”

Grotere slagkracht door samenwerking

De vier collega’s wilden al langer samen een groot onderzoek uitvoeren, en kunnen dat nu doen dankzij de subsidie van de Nierstichting. Dr. Ewout Hoorn: “Het consortium geeft een krachtige impuls aan elk van onze onderzoeksgroepen. Ook ontstaat er door de samenwerking een grotere slagkracht. Ik hoop dat het vanzelfsprekend wordt binnen de wetenschap om grootschalige samenwerking op te zoeken; consortia zoals deze dragen daaraan bij. Nu proberen we ieder voor zich nog te vaak het wiel uit te vinden.”

Alle hoofdonderzoekers doen onderzoek naast hun werk als nefroloog in het ziekenhuis. Ze kennen de grenzen van wat nefrologen voor nierpatiënten kunnen doen, en willen die graag verleggen. Dr. Ewout Hoorn: “Ik doe al lang onderzoek naar onder meer kalium en natrium. Ik ben heel blij dat ik in dit grote onderzoek straks mijn kennis kan koppelen aan klinische problemen van nierpatiënten; daardoor kan ons onderzoek hopelijk echt iets voor nierpatiënten betekenen.”

Minder medicijnen door aangepast dieet

Tom Oostrom (directeur Nierstichting) over de financiering van dit grote onderzoek: “Naast de klinische waarde van het onderzoek, draagt het in potentie ook bij aan de zelfstandigheid van nierpatiënten: een mogelijke uitkomst is dat sommige patiënten bepaalde medicijnen minder of niet meer hoeven te gebruiken, en in plaats daarvan moeten zorgen voor voldoende kalium in hun voeding. Dat komt neer op het volgen van de richtlijn van het Voedingscentrum over groenten en fruit, want dan krijgen mensen voldoende kalium binnen. Daar kun je dus zelf voor zorgen. En minder medicijnen betekent: minder bijwerkingen. Dit is het eerste klinische onderzoek naar het effect en de precieze werking van kalium op de nierfunctie. En dat is mogelijk dankzij de donateurs van de Nierstichting.”

Dr. Ewout Hoorn en zijn collega’s gaan in dit consortium een landelijke studie doen naar de effecten van  kaliumsuppletie bij 400 patiënten met chronische nierschade. Daarnaast vinden kleinere studies plaats bij gezonde vrijwilligers, dialysepatiënten en in het laboratorium om de onderliggende mechanismen in detail te onderzoeken. Het onderzoek start in 2017 en loopt vijf jaar.

Ook onderzoek naar betere behandeling voor kinderen

Behalve het onderzoek naar kalium, subsidieert de Nierstichting nog een groot onderzoek (LEARNS) naar het idiopathisch nefrotisch syndroom bij kinderen, waarvoor nu de enige behandeling prednison is, een middel met zware bijwerkingen.

UMCG doet mee in groot onderzoek naar effect van kalium op nieren

Ewout  HoornDe Nierstichting heeft 1.25 miljoen euro subsidie toegekend voor een onderzoek waarbij het UMCG, Erasmus MC, LUMC en AMC samenwerken om de mogelijke beschermende rol van kalium-inname op de nier te onderzoeken. Patiënten met nierfalen of ernstige chronische nierschade krijgen een kaliumbeperkt dieet. Recente studies laten echter zien dat juist patiënten die het meeste kalium aten, minder nierschade ontwikkelden. Het verband tussen kalium en nierschade werd in deze studies echter niet direct onderzocht. Daarom is het nog onduidelijk of dit een rechtstreeks effect van kalium is. Dankzij een subsidie van de Nierstichting kan dit nu voor het eerst onderzocht worden.

Ewout Hoorn (projectleider van het consortium): “Als je meer kalium eet, scheiden je nieren niet alleen meer kalium, maar ook meer natrium (zout) uit. Kalium werkt dus als een katalysator om natrium te verwijderen en dat is gunstig voor de bloeddruk. Dit verklaart waarom bij gezonde mensen het innemen van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid kalium helpt om de bloeddruk en nierfunctie gezond te houden. Maar hoe dat in het lichaam precies werkt is nog niet helemaal bekend. En hoe dit werkt bij patiënten met chronische nierschade is helemaal onduidelijk. Als kalium inderdaad de gunstige effecten heeft die wij vermoeden, kan een dieet met meer kalium en minder natrium belangrijke gezondheidswinst boeken bij nierpatiënten.”

Het onderzoek is een samenwerking tussen het Erasmus MC, het UMC Groningen, het Leids UMC en het AMC. Zij gaan onderzoek doen in het lab, maar ook met gezonde mensen en patiënten met verschillende stadia van chronische nierschade, om uit te zoeken of kalium de nierfunctie beïnvloedt, hoe dat werkt, en wat het effect is van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid kalium in het dieet.

Beide onderzoeken starten medio 2017 en hebben een looptijd van vijf jaar. Tom Oostrom (directeur Nierstichting): “De kans dat je resultaten krijgt die écht verschil maken voor patiënten is groter als je in grote projecten onderzoek doet naar de oorzaken, de gevolgen én de behandeling. Dat vereist expertise uit verschillende centra, die je niet zo maar bij elkaar krijgt. Dankzij de giften van onze donateurs kunnen we nu dit onderzoek mogelijk maken.”

CWZ diëtist Sophie Luderer wint belangrijke prijs met game voor nierpatiënten

Met de game ‘Beter weten, beter eten’ is het voor nierpatiënten gemakkelijker om hun dieet beter te volgen. En dat is erg belangrijk voor deze voor groep patiënten om verergering van nierschade proberen te beperken. Vandaag krijgt CWZ-diëtist Sophie Luderer de Maria ter Welle prijs van de Nierstichting. Deze prijs is een aanmoediging voor initiatieven van zorgprofessionals die het leven van nierpatiënten verbeteren.

Sophie Luderer ontwikkelde een serious game op persoonlijke titel samen met Louise Witteman (Robin Health Games). Het is een digitaal spel voor tablet of telefoon. Het spel is getest onder nierpatiënten in CWZ.

Laagdrempelig informatie geven
Het dieet bij een nierziekte is meestal streng en complex. Het draait om beperken van voedingsstoffen waar patiënten vaak nog nooit van gehoord hebben (zoals kalium, natrium, eiwit en fosfaat) en die vaak niet terug te vinden zijn op het etiket. De tijd voor een dieetconsult is beperkt, terwijl er specifieke kennis over voedingsstoffen overgebracht moet worden. Daarnaast  is bekend dat mensen maar 10% onthouden van wat ze in de spreekkamer horen. Het gevolg? Een slechte dieetuitvoering.  Uit angst om iets verkeerd te eten, leggen sommige patiënten zichzelf onnodige beperkingen op, maken de verkeerde keuzes of zijn juist helemaal niet meer gemotiveerd om op hun dieet te letten.

Sophie en Louise ontwikkelden een zogenaamde ‘serious game’.  De nierpatiënt of elke andere geïnteresseerde kan deze game op elk moment spelen op een mobiele telefoon of tablet. Het spel bestaat uit verschillende levels, waarbij de speler aan de hand van foto’s kiest in welk product bijvoorbeeld het minst zout of kalium zit. Tijdens het spelen ontvangt de speler extra dieettips en kunnen scores gedeeld worden met andere spelers.

Game getest in CWZ
Hoewel Sophie en Louise de game op eigen initiatief ontwikkelden, is deze al getest door nierpatiënten van CWZ.  De reacties zijn ronduit positief. Patiënten vinden het een leuke,  begrijpelijke en laagdrempelige manier van leren.  De spelers gaven aan naderhand betere dieetkeuzes te maken, wat bij sommigen ook daadwerkelijk terug te zien was in de bloeduitslagen.

Maria ter Welle prijs
Deze jaarlijkse prijs is een initiatief van de Nierstichting, samen met de Willem Kolff Stichting. Zij vinden dat innovaties diepatiëntenzorg verbeteren, het verdienen om breder ingezet te worden. Het geldbedrag dat Sophie en Louise hiermee hebben gewonnen gaan ze gebruiken om de game verder te ontwikkelen. Ze hopen dat de game binnen nu en enkele maanden live zal gaan. Hij is dan verkrijgbaar in de App store. Daarnaast willen ze het spel ook graag landelijk uitrollen, zodat zoveel mogelijk nierpatiënten van de nieuwe toepassing kunnen gaan profiteren. Want waarom zouden we zoiets moois alleen binnen CWZ houden?