Impact reuma ernstig onderschat

Elke dag krijgen 700 mensen de diagnose reuma. In totaal kampen 2 miljoen Nederlanders met een vorm van reuma. Dat is 1 op de 9 Nederlanders. Daarmee is reuma de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Ruim twee derde van de reumapatiënten (69%) wordt dagelijks beperkt door pijn, vermoeidheid of verminderde mobiliteit. Mede daardoor heeft ruimt de helft van de reumapatiënten geen betaalde baan. Dit stelt het Reumafonds op basis van een grootschalig onderzoek ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan.

Leven met reuma anno 2016: medische vooruitgang, maar kwaliteit leven beperkt
Door veel onderzoek en verbetering in de behandeling van reuma is het ‘typerende beeld’ van reumapatiënten met kromme vingers of zittend in een rolstoel achterhaald. Reuma is nu een onzichtbare ziekte, maar heeft nog steeds grote impact op het dagelijks leven. 69% van de patiënten heeft problemen bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen, zoals het doen van boodschappen, de kinderen aankleden of fietsen naar het werk. Reuma staat in ziektelast op de 7e plaats van aandoeningen. Mensen met reuma scoren lager op kwaliteit van leven in vergelijking met andere Nederlanders. Doordat de beperkingen meestal niet zichtbaar zijn, zorgt deze grillige ziekte voor veel onbegrip in de (directe) omgeving. De helft van alle reumapatiënten ervaart onbegrip op het werk, maar ook bij maatschappelijke instanties en vrienden. Van alle mensen met een reumatische aandoening geeft 54% aan eenzaam te zijn. “De meest kwetsbare mensen hebben de kleinste netwerken, dat laat onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau steeds weer zien. Sociaal isolement bedreigt de ervaren kwaliteit van leven, ook bij reumapatiënten”, aldus Kim Putters, directeur van het SCP.

Reuma raakt de portemonnee
Reumapatiënten kampen niet alleen met beperkingen in hun kwaliteit van leven, onbegrip en eenzaamheid, ook de financiële impact van de ziekte is groot. De helft van de reumapatiënten tussen de 40 en 65 jaar heeft geen betaalde baan, maar wel hoge zorgkosten die voor eigen rekening komen. Die kosten zijn de laatste jaren gestegen, mede door de afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) in 2014. 65% van de patiënten gebruikt medicijnen en ruim een derde (37%) heeft fysiotherapie nodig. Met name vanwege deze behandelingen kiest 9 op de 10 reumapatiënten voor een aanvullende verzekering. Lodewijk Ridderbos, directeur Reumafonds: “Mensen met reuma moeten zich uitgebreid aanvullend verzekeren en extra kosten maken voor oefen- en fysiotherapie. Het eigen risico is voor de meeste mensen met reuma een zekere uitgave, omdat ze standaard gebruikmaken van zorg. Wij doen een dringend beroep op overheid en zorgverzekeraars om met een compensatie te komen voor deze zorgkosten door bijvoorbeeld verlaging van het eigen risico en te zorgen voor een goed aanbod van oefen- en fysiotherapie in zowel het basis- als het aanvullende pakket.”

MST Reumacentrum Twente boekt uitzonderlijk goede resultaten

Reumacentrum Twente, onderdeel van MST in Enschede, slaagt erin om voortdurend de zorg voor reumapatiënten te verbeteren. De resultaten van behandelingen in Reumacentrum Twente zijn uitzonderlijk goed, zo bleek tijdens het jaarlijkse Europese Reumatologie congres (EULAR) in Rome.

MST kon laten zien dat bijna 80% van patiënten met reumatoïde artritis na 6 maanden geen klachten of verschijnselen van de ziekte meer heeft. Dit zogenoemde remissiepercentage is bijzonder hoog: tijdens hetzelfde congres bleek dat toonaangevende internationale reumacentra momenteel een remissie van 60% halen.

Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van regulier ter beschikking staande medicatie. Toch zijn de resultaten wezenlijk beter dan gemiddeld.

De basis voor dit succes is de continue verbetercyclus die bestaat uit:
– Regelmatige meting van de behandeleffecten
– Door middel van een elektronisch patiëntendossier delen van de beschikbare informatie
– Verbetering van behandelschema’s op basis van de resultaten
In 2006 is Reumacentrum Twente met het verbeterproject “remissie inductie” begonnen. Bij aanvang van het project bedroeg het remissie percentage nog slechts 35%. Bij de tussentijdse evaluatie in 2010 was het remissie percentage al gestegen naar 60% en bij de laatste evaluatie, die gepresenteerd is tijdens het EULAR congres in Rome, bedroeg het remissie percentage dus 80%.

Beter voor patiënt en maatschappij
De verbetering van de zorg voor patiënten met Reumatoïde Artritis is van groot belang, in de eerste plaats voor de patiënten die lijden aan deze ziekte, maar ook voor de maatschappij. Hiermee zorgen wij er namelijk voor dat patiënten gewoon aan het werk kunnen en volwaardig participeren in de maatschappij.

Het project “remissie inductie” werd uitgevoerd door MST Reumacentrum Twente in samenwerking met de Universiteit Twente.