12 mei 2017: Aandacht voor tandvlees op European Gum Health Day

De European Gum Health Day is een internationale dag voor het bewustzijn van tandvleesaandoeningen en vindt plaats op 12 mei.

Verschillende parodontologiepraktijken stellen zich open voor een gratis screening van het tandvlees. Wat houdt deze screening in? Om te beoordelen of tandvlees gezond of ontstoken is, wordt de ruimte tussen de tand en het tandvlees, de pocket, opgemeten. Dit gebeurt met een speciaal meetinstrument: een pocketsonde. Er wordt gekeken hoe diep de pockets zijn. Hoe dieper de pockets, hoe ernstiger de ontsteking. Er wordt voorlichting en uitleg gegeven over de staat van het tandvlees en eventuele ernst van de aandoening.

De deelnemende praktijken zijn te raadplegen op http://www.nvvp.org/

Daarop is vermeld waar en hoe laat de screening uitgevoerd wordt.

Wat is tandvleesontsteking?
De officiële naam voor ernstige tandvleesontsteking is parodontitis. Parodontitis is een ernstige ontsteking van het tandvlees en onderliggende kaakbot. In het ergste geval  kunnen tanden en kiezen los gaan staan en zelfs eruit vallen. Gezond tandvlees heeft ook een effect op de algehele gezondheid. Het is dus belangrijk te weten hoe het met je tandvlees gesteld is.

Beugelende tandarts heet voortaan tandarts voor orthodontie

Tandartsen die zich extra hebben verdiept in beugelbehandelingen gaan zich ‘tandarts voor orthodontie’ noemen. Er komt één heldere naam om voor patiënten helder onderscheid te maken tussen deze groep tandartsen en orthodontisten. Dat zijn de beroepsverenigingen ANT en KNMT, de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) en de Orthodontische Vereniging van Algemeen Practici (OVAP) met elkaar overeengekomen.

Orthodontie wordt in Nederland beoefend door zowel tandartsen als orthodontisten. Die laatsten zijn specialisten die na hun opleiding tot tandarts een in Nederland erkende specialistenopleiding hebben gevolgd. Voor patiënten blijkt het echter regelmatig niet duidelijk of zij met een tandarts of met een specialist te maken hebben als zij een beugelbehandeling ondergaan.

Dat is ongewenst, vinden zowel de tandartsen als de orthodontisten. Zij hebben nu afspraken gemaakt om duidelijkheid te geven aan de patiënt over de status van de behandelaar en elke verwarring over titelgebruik te voorkomen. Tandartsen die beugelbehandelingen uitvoeren gaan zich daarom voortaan als ‘tandarts voor orthodontie’ aanduiden. Titels als orthodontoloog, beugelspecialist, orthodontisch specialist, tandarts-orthodontist gaan daarmee tot het verleden behoren.

De beroepsgroep heeft afgesproken de titulatuur in alle communicatieuitingen door te voeren. Ook praktijknamen mogen geen verwarring oproepen: het moet duidelijk zijn of het een tandartsen- of orthodontistenpraktijk is. Wel is afgesproken dat bestaande praktijknamen, voor zover dat eigennamen zijn, niet hoeven worden aangepast.

Wat behandelingen betreft zit het verschil tussen tandartsen voor orthodontie  en orthodontisten erin dat de laatste groep ook de meer ingrijpende behandelingen voor haar rekening neemt.

De intercollegiale afspraken worden de komende periode geïmplementeerd binnen de beroepsgroep. Daarnaast worden de afspraken gedeeld met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit, Patiëntenfederatie Nederland en de Consumentenbond.

NVM-mondhygiënisten: ‘zet zorgverleners efficiënter in’

foto van NVM-mondhygiënisten.Gisterenmiddag bood Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) in Den Haag een petitie aan ‘Blijf af van mijn tandarts’. NVM-mondhygiënisten laat graag een ander geluid uit de mondzorg horen en zet hierin in op de beste zorg waar de patiënt centraal staat.

“Het gaat over het doelmatig en efficiënt inzetten van zorgverleners, de juiste zorgverlener op de juiste plek en dat is een ontwikkeling die je binnen de zorg sowieso ziet. Het is belangrijk om met elkaar, met de toenemende zorgvraag, de zorg betaalbaar te houden en toegankelijk voor iedereen”, aldus voorzitter van NVM-mondhygiënisten Manon van Splunter-Schneider.

Optimale mondzorg voor patiënt
ANT stelt middels een petitie dat door een dreigend tekort aan tandartsen, de keuzevrijheid van de patiënt verdwijnt, de kwaliteit van de mondzorg afneemt en kosten van mondzorg voor de patiënt zullen stijgen. Echter, van het wegbezuinigen van tandartsen is geen sprake, wel van efficiënte en effectieve zorg en meer aandacht voor preventie. De patiënt bepaalt daarbij zelf of hij/zij naar de tandarts of naar de mondhygiënist gaat voor mondzorg. NVM-mondhygiënisten stimuleert te allen tijde goede samenwerking en afstemming tussen mondhygiënist en tandarts voor optimale mondzorg. Samin Torabi, mondhygiënist bij mondzorgpraktijk De Jordaan, Den Haag: “Om te voorkomen dat we dingen over het hoofd zien, kijken we bijvoorbeeld met alle collega’s, tandarts en mondhygiënist, naar röntgenfoto’s”.

Vergroten zelfstandigheid
In juni 2016 kondigde Minister Schippers aan de zelfstandigheid van de mondhygiënist te willen vergroten. Concreet betekent dit dat het plan is om mondhygiënisten voor drie handelingen, namelijk het maken van een röntgenfoto, het geven van anesthesie en het boren en vullen van een klein, beginnend gaatje, zelfstandig bevoegd worden. De mondhygiënist is opgeleid en al tien jaar in staat om deze handelingen uit te voeren, maar heeft hier nog altijd de opdracht van de tandarts voor nodig. “Je mag rijden, mits er een instructeur naast je zit. Maar je hebt je rijbewijs al. Het wordt nu tijd om alleen in de auto te gaan rijden”, aldus Samin Torabi.

Voorkomen van problemen
De mondhygiënist is opgeleid om problemen te voorkomen. Waarbij altijd de samenwerking met de tandarts wordt gezocht om een compleet pakket aan mondzorg te kunnen leveren. Door te behandelen, te coachen en de situatie te monitoren kunnen grotere problemen in de mond voorkomen worden. Een mondhygiënist zal op tijd doorverwijzen naar een tandarts of tandartsspecialist wanneer nodig. Dit is efficiënte en doelmatige zorg, waarbij de patiënt gebaat is, want het resultaat is dat grote problemen in de mond (inclusief dure restauratieve behandelingen) worden voorkomen.