Nederlandse tbc-expertise & ervaring: wereldwijd erkend exportproduct

Op 16 en 17 november aanstaande wordt in Moskou de ministeriële bijeenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie gehouden met het thema ‘Ending TB in the Sustainable Development Era: a Multisectoral Response’. Deze conferentie vormt een essentiële opstap voor het opbouwen van het vereiste momentum voor het komende jaar waarin de wereldwijde tbc-bestrijding grote stappen zal moeten nemen om de tbc-epidemie een halt toe te roepen. Dit is broodnodig want het is letterlijk nu of nooit. Volgend jaar zal in september voor de eerste keer in de geschiedenis van de Verenigde Naties de bestrijding van tuberculose op het hoogste politieke niveau besproken worden.

Tuberculose is met 1,7 miljoen doden per jaar de dodelijkste infectieziekte ter wereld. Daarbij is multiresistente tuberculose in opmars en vormt een wereldwijde bedreiging voor de volksgezondheid. Ondanks de beschikbaarheid van nieuwe medicijnen en verkorte behandeltrajecten wordt de introductie en opschaling van deze innovaties gehinderd door de zwakke gezondheidssystemen in de landen waar tuberculose het meest voortkomt. Vooruitgang vereist daarom politieke en professionele vastberadenheid van het hoogste niveau om technische, politieke en organisatorische uitdagingen te overwinnen.

“Het is echt nu of nooit. Als deze high level meetings niet tot politiek commitment leiden, dan krijgen we de wereldwijde ‘tuberculose epidemie’ niet onder controle. Tuberculose respecteert geen grenzen, dit is ons aller probleem!” zegt Kitty van Weezenbeek, algemeen directeur van KNCV Tuberculosefonds.

Tijdens de ministeriële bijeenkomst in Moskou geeft Kitty van Weezenbeek, algemeen directeur van KNCV Tuberculosefonds, als enige Nederlander op dit prestigieuze podium een presentatie over de Nederlandse tbc-expertise en ervaring. Een uniek moment om bij vele ministers van Volksgezondheid aan te mogen schuiven en uit te leggen hoe tuberculose op Nederlandse wijze bestreden kan worden.

Nederlandse aanpak en tolerantie
De Nederlandse tbc-aanpak zorgt ervoor dat we patiënten dankzij onze surveillance niet uit het oog verliezen en laat zien hoe verschillende sectoren, publiek en privaat, GGD en ziekenhuis, maar ook bijvoorbeeld migratiediensten en de rechterlijke macht, elkaar kunnen aanvullen in plaats van in de weg zitten bij de aanpak van tuberculose. Belangrijk punt hierbij is ook hoezeer de welbekende Nederlandse tolerantie tot goede resultaten leidt: door patiënten te behandelen ongeacht hun achtergrond, ras, religie, legale of illegale status.

Waarom is dit voor Nederland nu interessant?
Tbc-controle is een geweldig Nederlands exportproduct dat best wat meer bekendheid verdient. Het Nederlandse KNCV Tuberculosefonds heeft een leidende rol binnen de internationale tbc-bestrijding, is wereldwijd actief als beleidsontwikkelaar en wordt internationaal erkend als toonaangevend tbc-expert. KNCV Tuberculosefonds is al meer dan 110 jaar actief in de strijd tegen tbc. Komend jaar komt ook de 49th Union World Conference on Lung Health naar Den Haag en wordt gefaciliteerd door KNCV Tuberculosefonds en de Gemeente Den Haag.

Iedereen heeft recht op effectieve medicijnen tegen resistente tbc

Tussen 2000 en 2016 zijn wereldwijd 53 miljoen mensen genezen van tuberculose. Desondanks blijft tuberculose met bijna 1,7 miljoen sterfgevallen nog steeds de meest dodelijke infectieziekte ter wereld. Daarbij is er grote zorg over de achterblijvende diagnose en behandeling van multiresistente tuberculose (MDR-tbc). Dat blijkt uit cijfers die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vandaag bekendmaakt in haar rapport ‘Global Tuberculosis Report 2017’. Slechts 1 op de 5 mensen met MDR-tbc wordt momenteel op tijd gevonden en  behandeld. Terwijl er nieuwe laboratorium testen en medicijnen beschikbaar zijn gekomen om deze gevaarlijke vorm van tuberculose snel op te sporen en succesvol te behandelen.

“Na 40 jaar zijn er eindelijk nieuwe tbc-medicijnen beschikbaar, maar deze zijn nog voor maar heel weinig mensen toegankelijk,” zegt Kitty van Weezenbeek, algemeen directeur van KNCV Tuberculosefonds. “We hebben dringend politieke betrokkenheid en extra fondsen nodig om deze nieuwe tbc-medicijnen breed beschikbaar te maken. Zo redden we levens en onderbreken we de keten van besmetting.”

KNCV Tuberculosefonds hielp het afgelopen jaar bij de introductie van nieuwe behandelingen in 19 zwaar door tuberculose getroffen landen. De eerste resultaten zijn veelbelovend: voor mensen voor wie tot voor kort geen behandeling meer mogelijk was, is er nu weer hoop op genezing. Daarnaast blijkt voor een deel van de patiënten de behandelperiode van 24 maanden te kunnen worden teruggebracht naar 9 maanden met minder bijwerkingen, waardoor patiënten de zware behandeling beter volhouden. Vorige week konden in Kirgizië de eerste patiënten na de nieuwe verkorte behandeling officieel genezen worden verklaard.

Kitty van Weezenbeek: “Resistente tuberculose vormt wereldwijd een belangrijke bedreiging voor  de volksgezondheid. We hebben dringend politiek leiderschap nodig om de epidemie daadkrachtig aan te pakken. Het is nu of nooit, met een WHO Ministeriële Conferentie over tuberculose op 16 en 17 november aanstaande in Moskou en een speciale sessie over de tbc-epidemie tijdens de algemene vergadering van de VN volgend jaar september.”

KNCV Tuberculosefonds levert als internationaal expertise centrum een belangrijke bijdrage aan de Ministeriële Conferentie in Rusland en werkt hand in hand met de WHO en partners om innovaties in de bestrijding van tuberculose beschikbaar te maken voor kwetsbare groepen wereldwijd.

De nieuwste schattingen van de WHO die vandaag zijn gepubliceerd, tonen aan dat tuberculose wereldwijd de negende doodsoorzaak is en de meest dodelijke infectieziekte ter wereld. Jaarlijks overlijden bijna 1,7 miljoen mensen aan deze goed behandelbare ziekte. Dat betekent dat er meer mensen aan tuberculose overlijden dan aan een ziekte als HIV/AIDS. In 2016 kregen naar schatting 490.000 mensen MDR-tbc.

Prinses Margriet bezoekt KNCV Tuberculosefonds

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet heeft als beschermvrouwe van KNCV Tuberculosefonds vandaag een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor in Den Haag. De Prinses zet zich sinds 2010 in voor de strijd tegen de in Nederland ‘vergeten’ ziekte tuberculose die jaarlijks wereldwijd meer dan 1,8 miljoen levens kost. Daarnaast is tuberculose de voornaamste doodsoorzaak onder hiv-patiënten.

De Prinses sprak met het wereldwijde netwerk van landendirecteuren en medewerkers van KNCV over de laatste ontwikkelingen op het terrein van opsporing van patiënten, juiste diagnose en nieuwe behandelingen. Kennisdeling en versterking van de lokale gezondheidszorg staan daarbij voorop. Maar ook in Nederland is het belangrijk alert te blijven, zodat tuberculose niet opnieuw voet aan de grond krijgt.

KNCV Tuberculosefonds heeft een historische band met het koningshuis. Koningin Emma zette zich aan het begin van de vorige eeuw vol overgave in voor de bestrijding van tuberculose, toen nog volksziekte nummer 1 in Nederland. Zelf verloor ze haar zus Sophie aan tuberculose. Ook Koningin Wilhelmina en Koningin Juliana verbonden zich als beschermvrouwen aan KNCV Tuberculosefonds om aandacht te blijven vragen voor de wereldwijde bestrijding van de ziekte.