astmacardialeAstma cardiale is een acute aanval van kortademigheid, veroorzaakt door een vochtophoping in de longen. Astma cardiale wordt veroorzaakt door hartfalen. Het hart kan onvoldoende bloed wegpompen, waardoor er bloed voor het hart gaat ophopen. Bij astma cardiale is er vochtophoping in de longen.

Bezoek website