Oogfonds onderzoekt gebruik vuurwerkbril onder jongeren

Hoe krijg je jongeren, de groep waar ieder jaar weer de meeste oogletsels door vuurwerk ontstaan, zo ver dat ze een vuurwerkbril opzetten? Dat onderzoeken drie studenten van Avans Hogeschool in opdracht van het Oogfonds. Een deel van hun onderzoek wordt gedaan op middelbare school Wolfert Tweetalig in Rotterdam. Op dinsdag 12 december deelt het Oogfonds daarom gratis vuurwerkbrillen uit aan alle 1300 leerlingen.

Iedere jaarwisseling belanden gemiddeld tweehonderd slachtoffers op de Eerste Hulp met oogletsel door vuurwerk. Wie ‘geluk’ heeft kan na een korte behandeling naar huis. Bij zwaarder letsel luidt nieuwjaar het begin in van een zware periode met veel pijn, ziekenhuisbezoeken en operaties. Hoewel het onderzoek plaatsvindt in Rotterdam zullen de conclusies landelijk van belang zijn.

Jongeren vaak slachtoffer
“Ruim 24% van de vuurwerkslachtoffers is pas tussen de tien en negentien jaar oud. Ruim 70% van de doelgroep geeft aan geen vuurwerkbril te dragen tijdens de jaarwisseling. Doordat deze leeftijdscategorie het meeste vuurwerk afsteekt en het meeste naar vuurwerk kijkt, zijn jongeren een kwetsbare doelgroep voor vuurwerkongevallen”, aldus studente Sophie van der Haagen.

Stimuleren
De jongeren worden zowel voor als na Oud en Nieuw ondervraagd. Hoofdvraag van het onderzoek ‘Laat vuurwerk niet het laatste zijn wat je ogen zien’ is in hoeverre gedragsbepalers invloed hebben op het wel of niet dragen van een vuurwerkbril van jongeren tussen de twaalf en achttien jaar. Daarnaast wordt gekeken hoe jongeren gestimuleerd kunnen worden om een vuurwerkbril te dragen tijdens de jaarwisseling.

Schokkende cijfers
Edith Mulder, directeur van het Oogfonds: “De schade die vuurwerk ieder jaar aanricht aan ogen is schokkend. De laatste negen jaar zagen oogartsen meer dan tweeduizend mensen met oogletsel door vuurwerk. Negenhonderd ogen liepen blijvende schade op. Ruim honderdvijftig ogen werden blind en negenenzestig ogen raakten dusdanig beschadigd dat ze operatief verwijderd moesten worden”. Directeur van Wolfert Tweetalig Arnold Koot vult aan: “Don’t be jerks, protect your eyes from fireworks”.

Goede bescherming
Het Oogfonds maakt zich al jaren sterk voor het voorkomen van oogletsel door vuurwerk en adviseert iedereen die dit zelf afsteekt of er naar gaat kijken om een vuurwerkbril te dragen. Een vuurwerkbril sluit goed aan op het gezicht, zodat vuurwerk de ogen niet langs de bril kan bereiken. Het materiaal, polycarbonaat, is onbreekbaar. Vuurwerkbrillen zijn in de decembermaand voor een klein bedrag te koop bij opticiens, vuurwerkverkooppunten en ziekenhuizen.

Aandacht voor verlies op Nationaal Oogcongres

Mede door de vergrijzing worden steeds meer Nederlanders getroffen door een oogziekte, vaak met slechtziendheid tot gevolg. Tijdens het Oogcongres op 18 november in Utrecht gaat professor Manu Keirse, emeritus hoogleraar verliesverwerking, uitgebreid in op de betekenis van zichtverlies en hoe je dit kunt overleven.

Rouw doet denken aan het verdriet om het verlies van een dierbare, maar is veel breder. Als je problemen krijgt met je gezichtsvermogen, sta je voor een levend verlies zonder eindpunt. Mensen verwachten dat je ermee leert leven, maar wat is dat?

Teleurstelling
De Vlaamse klinisch psycholoog en auteur Manu Keirse is beroemd vanwege zijn onorthodoxe kijk op omgaan met verlies. Als het gaat om ziek worden of het krijgen van een beperking wordt, net als bij het verlies van een dierbare, vaak gesproken over ‘accepteren’ en ‘verwerken’. Keirse neemt hier afstand van: “Hoe kun je verwerken dat je niet meer kunt lopen? Of accepteren dat je niet meer gezond bent of langzaam je zicht verliest? Dat is echt onzin. Je kunt ermee leren omgaan, de pijn en teleurstelling op een andere manier vasthouden, maar dat is het dan ook.”

Emotioneel aspect
Artsen en verpleegkundigen hebben voortdurend te maken met verlies. Toch worden zij vooral opgeleid om lichamelijke aandoeningen te onderzoeken en te behandelen en zijn ze veel minder toegerust om je te helpen met de emotionele beleving van wat je overkomt. In de lezing op het Oogcongres wordt ingegaan op wat verlies van gezichtsvermogen kan betekenen en hoe je dit kunt overleven. Er worden concrete tips aangereikt voor de persoon zelf en voor de familie.

Oogcongres
Het Oogcongres vindt plaats op zaterdag 18 november 2017 in het Media Plaza van de Jaarbeurs. Iedereen kan zich hier laten bijpraten over de laatste ontwikkelingen in de oogzorg. Het congres is een samenwerking tussen het Oogfonds, de Oogvereniging, de MaculaVereniging, de Hoornvlies Patiënten Vereniging en Vereniging OOG in OOG. Toegang, inclusief lunch, kost €17,50. Leden van de patiëntenverenigingen ontvangen €5 korting. Meer informatie en aanmelden: www.oogcongres.nl.

Nationaal Oogcongres 2017: de laatste ontwikkelingen in de oogzorg

Op zaterdag 18 november 2017 vindt in het Media Plaza van de Jaarbeurs in Utrecht de tweede editie van het Oogcongres plaats. Iedereen die geïnteresseerd is kan zich hier laten bijpraten over de laatste ontwikkelingen in de oogzorg. Het congres is een samenwerking tussen het Oogfonds, de Oogvereniging, de MaculaVereniging, de Hoornvlies Patiënten Vereniging en Vereniging OOG in OOG.

Tijdens het Oogcongres geven specialisten in de oogzorg lezingen over uiteenlopende onderwerpen: van de behandeling van oogontstekingen tot de inzet van een robot bij ingewikkelde oogoperaties. Het programma bevat daarnaast lezingen over oogaandoeningen als staar, maculadegeneratie, glaucoom en uveitis.

Leefstijl
Deelnemers kunnen zich tijdens het Oogcongres ook uitgebreid laten informeren over leven met een oogziekte of visuele beperking met onderwerpen als: een diagnose, hoe nu verder?; invloed van voeding op maculadegeneratie; zien met één oog en slaap-waakstoornissen.

Laagdrempelig
Edith Mulder, directeur van het Oogfonds: “Vorig jaar lieten bijna zeshonderd bezoekers zich door deskundigen bijpraten over de belangrijkste ontwikkelingen in de oogzorg. Vanwege het grote succes van die eerste editie organiseren we in november voor de tweede keer deze laagdrempelige en informatieve dag. Samen met de oogpatiëntenverenigingen en oogwetenschappers hebben we een gevarieerd programma samengesteld voor iedereen die een oogaandoening heeft of belangstelling in dit onderwerp heeft.”

Aanmelden
Het Oogcongres vindt plaats op zaterdag 18 november 2017 in de Jaarbeurs in Utrecht. Deelnemers dienen zich van tevoren in te schrijven via www.oogcongres.nl. Een toegangskaart kost €17,50. Leden van de organiserende patiëntenverenigingen ontvangen €5,- korting.