Een stapje dichter bij de genezing van epilepsie

Sponsorloop van Epilepsiefonds heeft €78.641,- opgehaald
Zaterdag 2 november vond de tweede editie van de Epilepsie Night Walk plaats. Vanuit de Landgoederij in Bunnik liepen meer dan 430 mensen de nacht tegemoet. Zij werden hiervoor gesponsord door vrienden en bekenden en haalden zo geld op voor wetenschappelijk onderzoek naar epilepsie.

Miljuschka Witzenhausen opent Night Walk
Miljuschka Witzenhausen opende de Epilepsie Night Walk. De presentatrice en televisie-kok heeft een dochter met epilepsie, dus weet uit eigen ervaring hoeveel invloed de aandoening op het leven van iemand met epilepsie en de omgeving heeft. Omdat epilepsie op dit moment nog niet te genezen is, betekent de diagnose in veel gevallen een leven met onzekerheid.

Invloed op het dagelijks leven
Nog steeds leven 120.000 Nederlanders met een vorm van epilepsie, niet wetende wanneer de volgende aanval komt. Als je op elk onverwacht moment een aanval kunt krijgen, heeft dat een enorme invloed op je dagelijks leven. Een bezoek aan de supermarkt, koken, sporten of fietsen: gewone dingen zijn ineens niet meer vanzelfsprekend als je elk moment een aanval kunt krijgen. 

De oplossing
Er is een totaalbedrag van €78.641,- opgehaald. Dankzij dit bedrag kan er wetenschappelijk onderzoek gesubsidieerd worden. Het Epilepsiefonds gelooft dat de oplossing voor epilepsie uiteindelijk uit wetenschappelijk onderzoek zal komen.

Genezing epilepsie weer dichterbij

logo EpilepsiefondsDe collecteweek van het Epilepsiefonds (29 mei tot en met 3 juni) heeft in totaal € 890.742,– opgebracht. Landelijk hebben ruim 15.000 vrijwilligers geld opgehaald om de genezing van epilepsie dichterbij te brengen.

In Nederland hebben ruim 120.000 mensen elke dag te kampen met epilepsie. Door de grote onvoorspelbaarheid van epilepsie gaat er veel onzekerheid met deze aandoening gepaard. Het Epilepsiefonds zet zich met hart en ziel in om deze mensen waar nodig te helpen.

De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om de genezing van epilepsie dichterbij te brengen. Dat doet het Epilepsiefonds onder meer door te investeren in wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast komt een deel van de opbrengst ten goede aan voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van aangepaste vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp.

De collecteopbrengst van 2017 is lager dan die van 2016. Toch is het Epilepsiefonds zijn collectanten niet minder dankbaar en zet zij de oer-Hollandse collectetraditie ook in 2018, het jaar waarin het Epilepsiefonds haar 125-jarig jubileum viert, met veel vertrouwen voort.

Hebt u de collectant dit jaar gemist? Dan kunt u het Epilepsiefonds alsnog steunen door uw financiële bijdrage over te maken op giro 222111 (IBAN: NL83 INGB 0000 2221 11) ten name van het Epilepsiefonds te Houten. Of meld u aan als collectant via www.epilepsie.nl/ikwordcollectant.

Epilepsiefonds speelt in op groeiende behoefte epilepsieonderzoek

logo EpilepsiefondsIn Nederland zijn er nog steeds 120.000 mensen die epilepsie hebben en die op ieder moment onverwachts een aanval kunnen krijgen. Dit aantal stijgt de komende jaren door de vergrijzing naar verwachting tot meer dan 140.000 mensen. Want ook op latere leeftijd kan iemand getroffen worden door epilepsie. Het werk van het Epilepsiefonds en de onderzoeken die het fonds daarmee financiert, zijn daarom harder nodig dan ooit.

Wereld Epilepsie Dag
Maandag 13 februari is het Wereld Epilepsie Dag. Dan wordt er over de hele wereld stilgestaan bij de invloed die epilepsie op een mensenleven kan hebben. Ook het Epilepsiefonds schenkt bijzondere aandacht aan deze dag. Directeur Martin Boer: ” Helaas komen wij in ons werk elke dag schrijnende verhalen tegen van mensen die door hun epilepsie in hun dagelijks leven beperkt worden. Vorig jaar stonden in onze campagne drie hoofdpersonen centraal die uit eerste hand weten wat epilepsie is en wat het met iemand kan doen. Dit jaar willen we opnieuw mensen met epilepsie in de spotlight zetten, omdat de aandoening wat ons betreft nog veel te onderbelicht is.”

Dat hoeft niet beperkt te blijven tot mensen die zelf epilepsie hebben. Vaak zijn het juist ook naasten die vanuit eerste hand weten hoe ernstig de aandoening kan zijn. “In de praktijk horen we juist ook vaak dat naasten veel moeite hebben met de epilepsie van ouder, partner of kind” aldus Martin Boer. “Daarom hebben we er vorig jaar ook voor gekozen om in onze campagne de naaste van de persoon met epilepsie aan het woord te laten. Daar hebben we ontzettend positieve reacties op ontvangen.”

Meer onderzoek naar epilepsie
Dit jaar zet het Epilepsiefonds in op extra onderzoek naar epilepsie. Martin Boer: “Dankzij het succes van onze campagne vorig jaar en een aantal samenwerkingsverbanden die we zijn aangegaan met overheidsorganisaties, gaat er dit jaar voor een recordbedrag van 4,5 miljoen euro aan onderzoek van start. Naast onderzoek naar de oorzaken van epilepsie zal er vooral ook onderzocht worden hoe het leven van mensen met epilepsie draaglijker gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld door nieuwe aanvalsdetectieapparatuur te ontwikkelen, of te onderzoeken hoe we epilepsie nog nauwkeuriger kunnen opereren. Dankzij deze stappen is zicht op genezing straks niet langer een wens, maar een resultaat dat steeds dichterbij komt.”