Epilepsie verstoort levens: Miljuschka Witzenhausen in de aanval tijdens de collecteweek

In de week van 6 tot 11 juni gaan duizenden vrijwilligers op pad om te collecteren voor EpilepsieNL. Daarnaast wordt er ook online gecollecteerd. Presentatrice Miljuschka Witzenhausen trapt deze week af met een digitale collectebus. Haar dochter Felina kreeg op driejarige leeftijd haar eerste epileptische aanval en sindsdien zijn zij op zoek naar antwoorden. Met de opbrengst van de collecteweek helpt EpilepsieNL mensen met epilepsie waar nodig.

Miljuschka Witzenhausen: Epilepsie is een onvoorspelbare aandoening. De momenten waarop een aanval plaatsvindt. Maar ook de onverwachte schade keer op keer… Ik zou alles geven om het op te lossen voor mijn dochter. Helaas is dat niet mogelijk. De oplossing ligt in langdurig onderzoek. Daarom is jouw steun hard nodig.

Epilepsie verstoort levens
Epilepsie verstoort levens. 200.000 mensen in Nederland hebben de diagnose epilepsie. Ruim een miljoen mensen worden indirect geraakt door de ziekte, zij hebben een partner, ouder, kind, broer of zus met epilepsie. Bij epilepsie is er sprake van een tijdelijke verstoring in de hersenen, een soort kortsluiting. Meestal duren epileptische aanvallen maar kort, een paar seconden of minuten. Soms duren ze langer. Hoe intens een aanval is, verschilt per persoon en per aanval.

Het leven van mensen met epilepsie kan op ieder moment verstoord worden door een aanval. 30% van de mensen heeft levenslang te maken met aanvallen.

Onderzoek is nodig
Epilepsie is nog niet te genezen. Daarom zijn onderzoekers op zoek naar de oplossing. Dankzij de collectanten van EpilepsieNL kunnen ze blijven zoeken, zodat in de toekomst niemand meer last heeft van deze verstorende aanvallen. Want een aanval komt altijd onverwachts. En het kan ons allemaal overkomen, in elke fase van het leven. Soms met een duidelijke oorzaak, zoals een ongeluk of een hersenbloeding, vaker zonder duidelijke aanleiding.

Collecteren langs de deuren en online
De inkomsten uit de collecteweek gaan volledig naar onderzoek en het verbeteren van het leven van mensen met epilepsie. Iedereen kan een bijdrage leveren en samen met ElpilepsieNL in de aanval gaan! Maak een online collectebus aan via epilepsie.digicollect.nl .

Een stapje dichter bij de genezing van epilepsie

Sponsorloop van Epilepsiefonds heeft €78.641,- opgehaald
Zaterdag 2 november vond de tweede editie van de Epilepsie Night Walk plaats. Vanuit de Landgoederij in Bunnik liepen meer dan 430 mensen de nacht tegemoet. Zij werden hiervoor gesponsord door vrienden en bekenden en haalden zo geld op voor wetenschappelijk onderzoek naar epilepsie.

Miljuschka Witzenhausen opent Night Walk
Miljuschka Witzenhausen opende de Epilepsie Night Walk. De presentatrice en televisie-kok heeft een dochter met epilepsie, dus weet uit eigen ervaring hoeveel invloed de aandoening op het leven van iemand met epilepsie en de omgeving heeft. Omdat epilepsie op dit moment nog niet te genezen is, betekent de diagnose in veel gevallen een leven met onzekerheid.

Invloed op het dagelijks leven
Nog steeds leven 120.000 Nederlanders met een vorm van epilepsie, niet wetende wanneer de volgende aanval komt. Als je op elk onverwacht moment een aanval kunt krijgen, heeft dat een enorme invloed op je dagelijks leven. Een bezoek aan de supermarkt, koken, sporten of fietsen: gewone dingen zijn ineens niet meer vanzelfsprekend als je elk moment een aanval kunt krijgen. 

De oplossing
Er is een totaalbedrag van €78.641,- opgehaald. Dankzij dit bedrag kan er wetenschappelijk onderzoek gesubsidieerd worden. Het Epilepsiefonds gelooft dat de oplossing voor epilepsie uiteindelijk uit wetenschappelijk onderzoek zal komen.

Genezing epilepsie weer dichterbij

logo EpilepsiefondsDe collecteweek van het Epilepsiefonds (29 mei tot en met 3 juni) heeft in totaal € 890.742,– opgebracht. Landelijk hebben ruim 15.000 vrijwilligers geld opgehaald om de genezing van epilepsie dichterbij te brengen.

In Nederland hebben ruim 120.000 mensen elke dag te kampen met epilepsie. Door de grote onvoorspelbaarheid van epilepsie gaat er veel onzekerheid met deze aandoening gepaard. Het Epilepsiefonds zet zich met hart en ziel in om deze mensen waar nodig te helpen.

De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om de genezing van epilepsie dichterbij te brengen. Dat doet het Epilepsiefonds onder meer door te investeren in wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast komt een deel van de opbrengst ten goede aan voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van aangepaste vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp.

De collecteopbrengst van 2017 is lager dan die van 2016. Toch is het Epilepsiefonds zijn collectanten niet minder dankbaar en zet zij de oer-Hollandse collectetraditie ook in 2018, het jaar waarin het Epilepsiefonds haar 125-jarig jubileum viert, met veel vertrouwen voort.

Hebt u de collectant dit jaar gemist? Dan kunt u het Epilepsiefonds alsnog steunen door uw financiële bijdrage over te maken op giro 222111 (IBAN: NL83 INGB 0000 2221 11) ten name van het Epilepsiefonds te Houten. Of meld u aan als collectant via www.epilepsie.nl/ikwordcollectant.