‘8 van de 10 grootste zorgverzekeraars onduidelijk over dementiezorg’

Alzheimer Nederland vindt de informatievoorziening van grote verzekeraars over vergoedingen voor dementiezorg onduidelijk. ‘’Zo ontbreekt bij maar liefst 6 van de 10 verzekeraars in de polisvoorwaarden en het vergoedingenoverzicht op de site zelfs informatie over casemanagement dementie of is die weggestopt in aanvullende voorwaarden’’, zegt Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging Alzheimer Nederland. ‘’Dat terwijl casemanagement in de top drie staat van meest gewaardeerde zorg van de mantelzorgers.’’

,,Casemanagement heeft niet bij alle verzekeraars prioriteit, terwijl het een noodzakelijke randvoorwaarde is om thuis te blijven wonen. Het maakt ook onderdeel uit van het Pact Ouderenzorg, dat door 35 partijen is ondertekend, waaronder minister de Jonge en Alzheimer Nederland’’, aldus Meerveld. “Uit onze dementiemonitor mantelzorg blijkt dat bij slechts 3% van de mantelzorgers door de verzekeraar is bemiddeld bij casemanagement dementie, dus daar is een wereld te winnen”.

Alzheimer Nederland heeft inmiddels een brief gestuurd naar de tien grootste verzekeraars, waarin zij worden gevraagd om een gesprek om een en ander op te lossen. Behalve casemanagement dementie gaat het daarbij onder meer om de informatie van verzekeraars over  mantelzorgondersteuning en hulpmiddelen.

Tips en keuzewijzer
Eerder dit jaar ondertekenden verzekeraars het hoofdlijnen akkoord om ‘étalage informatie’ te bieden over wijkverpleging, direct zichtbaar en transparant, maar daar voldoen de meesten nog lang niet aan. Om mensen die naar dementiezorg zoeken op weg te helpen, heeft Alzheimer Nederland een keuzewijzer en tips opgesteld. De zorg rond dementie en de grootste zorgverzekeraars is op een rij gezet  op www.alzheimer-nederland.nl/zorgverzekering.

In een infographic wordt uitgelegd welke zorg onder welke verzekering valt. Daarbij gaat het onder meer om diagnostiek, casemanagement dementie, huisartsenzorg en mantelzorgondersteuning en respijtzorg. Maar ook om zaken als hulpmiddelen, therapie en tijdelijke opname.

Verder wordt besproken wat de basiszorg inhoudt, volgt uitleg over het wettelijk verplicht eigen risico en worden de aanvullende verzekeringen van de tien grootste ziektekostenverzekeraars vergeleken op een aantal thema’s, zoals mantelzorg, diagnostiek en hulpmiddelen. De vergelijking betreft de tien grootste Nederlandse zorgverzekeraars.

Tot slot komt ook de zorg aan de orde die niet onder de zorgverzekering valt, maar onder de Wmo of WLZ en worden ook de extra diensten en services van verzekeraars besproken.

Zorgverzekeraars onderzocht op vergoedingen dementiezorg
Alzheimer Nederland onderzocht en vergeleek de websites van: Zilveren Kruis, CZ, VGZ, Menzis, De Amersfoortse, DSW, Zorg en Zekerheid (OWM), ONVZ, Salland (als onderdeel van ENO) en De Friesland. Uit dit onderzoek kwamen CZ en VGZ het meest positief naar voren.

Dementie leidt tot uitputting bij mantelzorgers

Mantelzorgers van dementiepatiënten zijn veelvuldig uitgeput of worden ernstig ziek door de zwaarte van het zorgen. Zij hebben ondersteuning nodig om de zorg thuis vol te houden. Dat stelt prof. dr. Anne-Mei The in haar nieuwe boek Dagelijks leven met dementie dat zij 10 november, op de Dag van de Mantelzorg, aanbiedt aan minister van VWS Hugo de Jonge.

In de verschuiving van verpleeghuiszorg naar de thuissituatie is niet gekeken wat daarvoor nodig is, aldus The in haar boek. Dat maakt dat de zorgzwaarte de draagkracht van een mantelzorger ver te boven gaat. ‘Het perspectief van de dementiepatiënt is bovendien niet meegenomen in de vernieuwing van het zorgmodel’, aldus The. ‘Dat is vreemd, want deze paradigmashift waarin de patiënt centraal staat, is overal elders in de zorg gaande.’

The verrichtte antropologisch onderzoek onder honderden dementiepatiënten en hun mantelzorgers. Zij volgde langdurig talrijke echtparen, van wie één partner dement werd, tot na het overlijden. Daarbij zag zij hoe partners vaak zelf levensbedreigende aandoeningen kregen door uitputting en doordat zij hun eigen lichamelijke klachten negeerden.

The ageert in haar boek tegen de medicalisering van dementie. Patiënten worden overgehaald om een diagnose te laten stellen, maar vervolgens heeft de medische wetenschap hen niets te bieden. Zij vallen in het gat van de ‘care’, ook wanneer zij daar nog niet aan toe zijn. De diagnose geeft hen al in een vroeg stadium een stigma en een somber perspectief. In plaats daarvan zou meer gekeken moeten worden naar wat de patiënt en de mantelzorger nodig hebben om het bestaan nog zinvol te laten zijn, aldus The.

The pleit voor een sociale benadering van dementie, met oog voor de noden van de mantelzorgers. Zij roept op om te investeren in ‘sociale trials’. The: “Ik wil dat de schotten in de betalingssystemen worden herzien. Dat scheelt honderden miljoenen. En dat er geld wordt uitgetrokken voor structureel gefinancierde psychosociale ondersteuning. Steun die op tijd wordt ingezet.”

Qwiek lanceert zorginnovatie voor mensen met dementie in Oostenrijk

Het Nederlandse zorginnovatie bedrijf Qwiek zet zich al ruim 4 jaar in voor mensen met dementie in Nederland door middel van hun belevingsgerichte zorginnovatie, de Qwiek.up. Dit jaar leverden zij hun eerste Qwiek.up in Oostenrijk, een land waar ze, zo vertelde Gerald Milcher van het ‘SozialhilfVerband’ Oostenrijk, de Nederlandse zorg als innovatief voorbeeld zien. De nationale Oostenrijkse nieuwsomroep besteedt deze week uitgebreid aandacht aan de Nederlandse zorginnovatie in het programma Zeit im Bild op de nationale nieuwszender van Oostenrijk, ORF2.

Oostenrijk kampt met dezelfde problematieken in dementiezorg als Nederland
In Oostenrijk wonen ongeveer 130.000 mensen met dementie in de zorghuizen. Deze zorghuizen ervaren dezelfde problematieken als de zorghuizen in Nederland. Alles moet door bezuinigingen strenge regels tegenwoordig sneller, beter en efficiënter, hierbij worden de persoonlijke behoeften en benadering helaas vaak vergeten. Qwiek stelt de cliënt centraal met de Qwiek.up, wat past binnen de terminologie van belevingsgerichte zorg, wat een nieuw fenomeen is in Oostenrijk.

Betere kwaliteit van leven met de Qwiek.up
Door het toepassen van belevingsgerichte zorg wordt de kwaliteit van leven verhoogd voor mensen met dementie of mensen met een verstandelijke beperking. De Qwiek.up draagt hieraan bij door het creëren van een dynamische omgeving door het afspelen van projecties, bewegend beeld en geluid op zowel de muur als het plafond. Hierdoor worden cliënten zintuigelijk geprikkeld. 94 % van de Qwiek.up gebruikers zijn al overtuigd. Momenteel wordt er door een onafhankelijke partij nog onderzoek gedaan naar de invloed op medicatiereductie en zogeheten “zachte waardes”, zoals kwaliteit van leven en welzijn voor de bewoners, bij het inzetten van de Qwiek.up

Eerste voetafdruk in Oostenrijk met nationale televisieuitzending
Vanaf het moment dat de Qwiek.up bij het Oostenrijkse zorghuis ‘Grazerstrasse’ in Bruck an der Mur in Juni binnenkwam, waren zij meteen enthousiast over de meerwaarde die het heeft voor de verpleegkundige alsmede de clienten. Inmiddels heeft Qwiek al samengezeten met het overkoepelend orgaan voor senioren- en verzorgingshuizen in Oostenrijk ‘Lebensweltheim’ en hebben ze nationale erkenning gekregen middels een uitzending bij het programma Zeit im Bild op ORF2.