Vrouwen vinden stoppen met snurken in 2019 belangrijker dan mannen

Apneu

Uit intern onderzoek van de Kliniek voor Snurken en Apneu Nederland blijkt dat vooral vrouwen stoppen met snurken een belangrijk voornemen voor 2019 vinden. 

Tijdens de eerste week van januari merkt de kliniek een stijgende vraag van vrouwen die hun snurkprobleem willen oplossen.

Vrouwen blijken zich niet enkel te storen aan het snurken van hun partner, zij ervaren hun eigen gesnurk ook als zeer hinderlijk en vervelend. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat snurkende dames hun gesnurk niet charmant en sexy vinden. 
Zij schamen zich vooral voor hun vriendinnen tijdens vriendinnenuitjes. 
Het blijkt echter ook dat de ondervraagde mannen snurken niet zo’n probleem vinden. 
Mannen vinden hun eigen snurken “mannelijk” en als hun partner snurkt wordt dat eerder als “lief” ervaren. 

Nederland telt zo’n 4 miljoen chronische snurkers. Hiervan is 60% man en 40% vrouw.
Snurken is een groot maatschappelijk probleem. Iedereen snurkt wel eens of kent iemand die snurkt.
De grote boosdoener van het snurken is de tong. 
De spieren verslappen tijdens de slaap, de tongspier verslapt ook en zakt de luchtweg in en veroorzaakt een vernauwing. 
Hierdoor komen er trillingen vrij, wat het snurkgeluid is.
Snurken is veelal familiair. De bouw van het lichaam en de genen kunnen een oorzaak zijn van snurken. 
Ook alcohol, medicijngebruik, overgewicht en bij dames wisselende hormoonspiegels kunnen snurken veroorzaken.

Woordvoerder Olivier Tielemans:
Snurken is van alle tijden, echter zien wij ineens een groei aan vraag om het snurken te behandelen onder dames. 
In het verleden werd vaak gedacht dat enkel mannen snurken of mensen met flink wat overgewicht. 
Inmiddels weten wij dat dit een fabeltje is en ook dames met een vetpercentage van 10% kunnen snurken.

Hartinfarct snel uitsluiten voorkomt onnodige gang naar ziekenhuis

Een groot deel van de mensen met pijn op de borst heeft geen (dreigend) hartinfarct en hoeft bij nader inzien niet naar het ziekenhuis. Interventiecardioloog Cyril Camaro van het Radboudumc gaat onderzoeken of bij mensen thuis al snel en betrouwbaar is vast te stellen of iemand naar het ziekenhuis moet, of beter naar de huisarts kan. Berekeningen geven aan dat deze aanpak op nationale schaal mogelijk tientallen miljoenen euro’s aan besparingen in de zorg kan opleveren.Pijn op de borst is een indicatie voor een hartinfarct. De standaardreactie: onmiddellijk bellen, ambulance laten komen en snel naar de Harthulp of Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis. ‘Uit diverse studies blijkt dat die rit naar het ziekenhuis eigenlijk niet nodig is voor ongeveer een op de drie patiënten”, zegt Cyril Camaro, interventiecardioloog in het Radboudumc. “Ruim dertig procent heeft zo’n laag risico op een hartinfarct dat er waarschijnlijk iets anders aan de hand is.”

Doelmatige zorg
Hoe kan worden bepaald wie echt vliegensvlug naar een ziekenhuis moet en wie het beste naar de huisarts kan voor verder onderzoek? Die vraag is precies de basis van het ARTICA-onderzoek dat Camaro begin 2019 in de regio Nijmegen gaat uitvoeren. Daarvoor kreeg hij van ZonMw een Doelmatigheidssubsidie van bijna een half miljoen euro.
“De patiënt met pijn op de borst moet gewoon direct blijven bellen”, zegt Camaro, “daar verandert niets aan. Een deel van de patiënten wordt zoals gebruikelijk meteen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Deze groep fungeert als controle voor degenen die we op de nieuwe manier willen benaderen.”

HEART-score
De andere groep wordt door het ambulancepersoneel beoordeeld aan de hand van een vragenlijst, die kortweg is samen te vatten met het woord HEART. De geschiedenis (Historie) van de patiënt wordt bekeken, er wordt een hartfilmpje (Ecg) gemaakt, de leeftijd (Age) telt mee en er wordt een risicoscore (Risk) opgesteld met zaken zoals obesitas, diabetes en andere aandoeningen. Is deze HEART-score heel laag, dan is de kans op een hartinfarct minimaal. Verder wordt – voor alle zekerheid – ook de stof troponine (T) in het bloed gemeten. Troponine is een klein eiwit dat bij hartschade – bijvoorbeeld door een infarct – al snel in verhoogde concentraties in het bloed te vinden is.

Enorme besparing
Is de HEART-score laag, dan kan de patiënt voor verder onderzoek naar de huisarts om te zien waar de pijn op de borst vandaan komt. Camaro: “Soms ontstaat die pijn door maag- of spierklachten, door spanning of heeft iemand een luchtweginfectie of een longontsteking. Er zijn veel oorzaken die tot pijn op de borst leiden. Kunnen we op deze manier een hartinfarct bij veel patiënten uitsluiten, dan hoeven ze niet naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Dat geeft veel patiënten eerder duidelijkheid,  maakt efficiënter gebruik van ambulances mogelijk, houdt de schaarse plekken op de Hart- en Spoedeisende Hulp beschikbaar voor patiënten met ernstige(re) klachten en kan volgens onze berekeningen ook nog een enorme besparing opleveren. Als dit ARTICA-onderzoek uitwijst dat de aanpak werkt en hij wordt landelijk ingevoerd, dan kan dat tot wel veertig miljoen euro aan besparingen opleveren.”

Zeewier tegen ziektes

XL_wiervlog

Wetenschapper Monique Mulder van het Erasmus MC heeft onlangs een voorraad zeewier opgehaald in Zeeland. Hier gaat ze onderzoek mee verrichten.

Waadbroeken
Mulder en haar collega’s hebben de zeeplantjes zelf geknipt. Met hun waadbroeken stonden zij een hele dag in het koude Oosterscheldewater.

Zeeland
Na een paar weken, toen de zeewier was gedroogd, heeft Mulder de zeewier opgehaald uit Zeeland en meegenomen naar Rotterdam.

Diabetes
De voorraad wordt gebruikt voor onderzoek. Patiënten met type 2 diabetes eten 5 weken lang elke dag 5 gram ervan. Mulder: “We gaan kijken of het hun glucosespiegel gaat verbeteren.”

Studies
Zeewier wordt ook gebruikt voor andere studies. Lees meer op www.amazingerasmusmc.nl.