1 miljoen euro KWF-subsidie voor UMCG-onderzoek

CRCGKWF Kankerbestrijding heeft ruim een miljoen euro subsidie toegekend aan UMCG-onderzoekers. Valerie Wiersma ontving een Young Investigator Grant van circa 500.000 euro voor haar onderzoek naar het voorkomen van therapieresistentie bij patiënten met acute myeloïde leukemie. Rob Coppes ontving ook ruim 500.000 euro voor zijn onderzoek naar de ontwikkeling van een transplantatieprotocol voor het herstel van schildklierweefsel bij patiënten na behandeling van schildklierkanker. De onderzoeksprojecten maken deel uit van het Cancer Research Center Groningen (CRCG).

Acute myeloïde leukemie

De overlevingskans voor patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) is nog steeds zeer slecht. Dit wordt deels veroorzaakt door het veelvuldig voorkomen van therapieresistentie. Uit recent onderzoek blijkt dat een specifiek cel-overlevingssysteem, genaamd ‘cel-beschermende-autofagie’, voor deze therapieresistentie verantwoordelijk kan zijn. Door autofagie te remmen kan mogelijk therapieresistentie in AML worden voorkomen. In haar onderzoek bekijkt Wiersma of het lichaamseigen eiwit galectine-9, waarvan zij eerder heeft aangetoond dat het kankerceldood induceert door autofagie te remmen, gebruikt kan worden voor de behandeling van therapieresistente AML. Ook onderzoekt zij op welke wijze galectine-9 autofagie remt in AML cellen. Met de kennis die in het onderzoek wordt opgedaan, kan de behandeling van AML in de toekomst mogelijk worden verbeterd.​

Schildklierkanker

Meer dan de helft van de ongeveer 10.000 patiënten die dagelijks hormoonvervangende medicijnen gebruiken na de vaak succesvolle behandeling van schildklierkanker ervaart aanzienlijke bijwerkingen, zoals voortdurende moeheid, obstipatie en gewichtstoename. Ook blijken op langere termijn bij deze patiënten cardiovasculaire problemen en osteoporose frequenter voor te komen. Deze bijwerkingen worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door een disbalans in het hormonale feedbacksysteem en in de intracellulaire signaalroutes. Autologe schildklierstamcellen of de daarvan afkomstige organoïden zouden de hormonale balans kunnen herstellen, zo ontdekte de onderzoeksgroep van Rob Coppes in eerder onderzoek. Met dit project wil Coppes een transplantatieprotocol ontwikkelen voor de klinische toepassing van organoïden die afkomstig zijn van autologe schildklierstamcellen voor het herstel van gezond schildklierweefsel.​