21,9 miljoen extra voor preventie

Afbeeldingsresultaat voor Alles is GezondheidDe komende vijf jaar is €21,9 miljoen extra beschikbaar voor het Nationaal Programma Preventie. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport willen hiermee preventie in de zorg en de maatschappelijke beweging die op gang is gekomen bij Alles is Gezondheid…verder stimuleren.

Begin 2017 start een subsidieregeling Preventiecoalities voor gemeenten en zorgverzekeraars die samen gericht aan de slag gaan voor risicogroepen in de wijk. Het gaat dan om groepen waarbij de kans groter is op het ontstaan of verergeren van gezondheidsproblemen. Bijvoorbeeld kinderen met overgewicht, kwetsbare ouderen of mensen met een verhoogd risico op depressie. Hiervoor is €14,4 miljoen beschikbaar.

Maatschappelijke beweging

€7,5 miljoen is bestemd voor Alles is Gezondheid… Binnen dit deel van het programma gaan organisaties uit de samenleving zelf aan de slag met gezondheid van hun werknemers, mensen in de wijk, op school, hun sporters of fans door middel van een pledge. Deze maatschappelijke beweging is goed op gang gekomen en heeft medio 2016 al 280 pledges opgeleverd. Om de groei van deze beweging te faciliteren en de impact ervan te vergroten wordt het programmabureau de komende jaren gefinancierd. Het bureau moet de maatschappelijke beweging verder faciliteren door onder andere kennis te delen, stimuleren, signaleren van knelpunten en partijen bij elkaar te brengen.

Het Nationaal Programma Preventie is gestart in 2014 en heeft als doel de groei van het aantal mensen met chronische ziekten te verminderen en sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen. De focus ligt daarbij op minder alcohol, roken, depressie, diabetes, overgewicht en meer bewegen. Naast de maatschappelijke beweging  van Alles is Gezondheid…, is het Nationaal Programma Preventie breder: ook wet- en regelgeving valt er onder zoals het rookverbod in de horeca en de leeftijdsgrens van 18 jaar voor het verkopen van alcohol en tabak.  Daarnaast zijn er diverse projecten die een gezonde leefstijl stimuleren zoals de Gezonde School, Sport en Bewegen in de buurt en Jongeren op Gezond Gewicht.