29 miljoen euro subsidie voor onderzoek naar virale longontsteking

Een internationaal onderzoeksconsortium, waaronder het UMC Utrecht, heeft een Europese subsidie ontvangen van € 29 miljoen voor onderzoek naar ernstige longaandoeningen veroorzaakt door het respiratoir syncytieel virus (RSV). Deze infectie komt vooral voor bij baby’s en ouderen en recentelijk nog lagen overal in Nederland de kinder-IC’s vol door de jaarlijkse RSV epidemie.

Onder leiding van de Universiteit van Edinburgh streeft het RSV Consortium in Europe (RESCEU) ernaar beter inzicht in en behandeling van RSV. Internationale teams gaan de totale omvang van het probleem in Europa vaststellen, iets wat op dit moment nog onbekend is. Onderzoekers van 18 universiteiten, gezondheidsinstituten (waaronder het UMC Utrecht, UMC Groningen en het RIVM) en farmaceutische bedrijven zullen in samenwerking statistieken verzamelen van het jaarlijkse aantal RSV-gevallen in Europa. Tenslotte bestuderen de onderzoekers de economische gevolgen en de druk die deze aandoening legt op de gezondheidszorg.

Hiermee zal de groep ‘best-practice’-richtlijnen opstellen om de wijze waarop de met RSV gepaard gaande ziekte in Europa in beeld wordt gebracht te verbeteren en advies te geven over toekomstige vaccinatieprogramma’s. Dit consortium wil ervoor zorgen dat beslissingen over preventie van en behandelbeleid voor RSV gebaseerd worden op duidelijk bewijs en zonder onnodige vertraging genomen kunnen worden. De groep wil daarnaast een kader opstellen voor studies in heel Europa naar nieuwe medicijnen en vaccins om de ziekte beter te kunnen behandelen en zelfs voorkomen.

Bijdrage UMC Utrecht

Van het totale budget van € 29 miljoen gaat € 2,5 miljoen naar het UMC Utrecht. Hiermee zullen onder leiding van kinderinfectioloog prof. dr. Louis Bont een drietal internationale epidemiologische studies worden uitgevoerd naar de ziektelast door RSV in diverse populaties. Het betreft hier studies bij baby’s (hiervoor zullen 10,000 baby’s met RSV-infectie worden gevolgd), ouderen (1000 patiënten) en patiënten met longemfyseem (500 patiënten). Tenslotte zal het UMC Utrecht een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van biomarkers, waarmee het beloop van de infectie beter kan worden gevolgd.

Louis Bont: “Nu is het moment om een tandje bij te zetten in onze strijd tegen RSV-infectie. Met meer dan 60 kandidaat-vaccins in klinische ontwikkeling is de kans groot dat binnen de komende vijf tot zeven jaar een RSV-vaccin beschikbaar zal komen. Bovendien wordt ook een reeks behandelingen voor RSV ontwikkeld. Door onze bevindingen leren we hoe deze interventies het beste kunnen worden geïntroduceerd, niet alleen in Europa maar ook in de rest van de wereld.”

Ademhalingsmoeilijkheden en ‘piepende’ longen

RSV-infectie veroorzaakt ademhalingsmoeilijkheden en piepende ademhaling en kan resulteren in ernstige ademhalingsaandoeningen, zoals bronchiolitis en longontsteking. Ziekten veroorzaakt door RSV komen per jaar naar schatting voor bij ruim 30 miljoen jonge kinderen, ouderen en andere kwetsbare groepen over de hele wereld. Er zijn geen specifieke behandelingen voor RSV en er bestaat geen vaccin voor. De huidige behandelingen zijn gericht op het verlichten van de symptomen van de infectie.