96% Nederlanders vindt alcoholgebruik eigen verantwoordelijkheid

Een zeer ruime meerderheid van de Nederlanders (89%) noemt het eigen alcoholgebruik verantwoord. Ook stelt ruim driekwart dat de eigen sociale omgeving op een verantwoorde manier met drank omgaat. Verstandig omgaan met alcohol is voor 96% de eigen verantwoordelijkheid. Voor 44% ligt die ook bij de sociale omgeving. Dit blijkt uit onderzoek door Kantar Public (voorheen TNS NIPO) in opdracht van de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA).

Nederlanders lijken inderdaad steeds bewuster met alcohol om te gaan. Zo blijkt uit eerdere cijfers van de OESO dat de ‘overall’ alcoholinname in ons land onder het Europese gemiddelde ligt en nog steeds daalt. Sinds 2000 is er zelfs een afname van 17% te zien. Een trend die ook met het oog op de toekomst zichtbaar is: Nederlandse jongeren drinken op steeds latere leeftijd en steeds minder.

Campagnes helpen, accijnzen niet
Verstandig met alcohol omgaan is volgens bijna alle Nederlanders (96%) de eigen verantwoordelijkheid. Communicatie lijkt daarnaast een sleutelwoord te zijn waar het gaat om het creëren van bewustzijn rond de gevaren van overmatig drankgebruik. Zo zegt 41% dat voorlichtingscampagnes kunnen bijdragen, net als meer en betere voorlichting op scholen (42%). Toch heeft aangesproken worden door de eigen omgeving het meeste effect, zo vindt bijna de helft van de mensen. Overheidsingrijpen is minder populair. Zo denkt slechts 9% dat het verhogen van accijnzen overmatig alcoholgebruik kan tegengaan.

Verantwoord gedrag
Peter de Wolf, directeur van STIVA: “Wat ons betreft is het een positief gegeven dat Nederlanders het belangrijk vinden elkaar en zichzelf aan te spreken op het alcoholgebruik. Dat werkt, want we scoren op Europees niveau hoog waar het gaat om verantwoord gedrag. Het vormt voor ons de basis om ook in de toekomst nog meer in te zetten op onze voorlichtingscampagnes, zodat Nederlanders nog verantwoorder gaan drinken.”

Over het onderzoek
Kantar Public (voorheen TNS NIPO) voerde in opdracht van STIVA een onderzoek rondom beeldvorming van alcoholgebruik in Nederland uit. Aan het onderzoek namen 943 mensen van 18 jaar en ouder.