Aandacht voor ogen op Wereld Diabetes Dag

Maandag 14 november is het Wereld Diabetes Dag. Omdat steeds meer mensen met diabetes blind worden, is het thema dit jaar ‘Eyes on Diabetes’. Het Oogfonds lanceert op deze dag een nieuwe brochure over de oogziekte diabetische retinopathie en roept mensen met diabetes op om hun ogen minimaal één keer per jaar te laten onderzoeken.

Steeds meer Nederlanders krijgen diabetes, inmiddels loopt de teller al ver over 1 miljoen. Eén van de meest voorkomende complicaties bij diabetes is retinopathie, oftewel beschadiging van het netvlies. Hoe langer iemand diabetes heeft, hoe groter de kans op oogproblemen. Na twintig jaar zijn bloedvaatjes in het netvlies bij meer dan tachtig procent van alle diabetespatiënten beschadigd.

Toename blindheid
Edith Mulder, directeur van het Oogfonds: “Niet alleen krijgen steeds meer Nederlanders diabetes, dit gebeurt ook nog eens op steeds jongere leeftijd. Daardoor worden steeds meer mensen slechtziend of blind. De schade die diabetes veroorzaakt aan de ogen is onherstelbaar, maar door op tijd in te grijpen kan verdere beschadiging wel voorkomen worden. Naast een jaarlijkse controle is snelle herkenning daarom cruciaal om zoveel mogelijk zicht te behouden.”

Alarmsignalen
Belangrijke symptomen van retinopathie zijn minder scherp zien; wazig of vervormd beeld; kleuren minder helder zien; dubbelzien; bewegende vlekken of slierten; nachtblindheid en pijn. Welke klachten iemand heeft, hangt af van de ernst van de schade en welk deel van het netvlies is aangetast. Vaak ontstaan klachten pas in een laat stadium als het netvlies al flink beschadigd is. Het advies voor alle diabetespatiënten is daarom om de ogen minstens één keer per jaar te laten controleren.

Nieuwe gratis brochure
Voor iedereen die meer wil weten over het ontstaan, herkennen en behandelen van diabetische retinopathie heeft het Oogfonds een nieuwe brochure ontwikkeld. Deze is gratis verkrijgbaar via oogfonds.nl/diabetes.