Antibioticagebruik kinderen schadelijk voor gezondheid lange termijn

Antibioticagebruik door jonge kinderen, met name zuigelingen, leidt tot verstoring van de darmflora. Recente onderzoeken laten zien dat deze verstoring ernstige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid. Zo lopen kinderen die op jonge leeftijd antibiotica kregen een groter risico op het ontwikkelen van obesitas, (voedsel)allergieën en inflammatoire darmziekten. Deze schadelijke effecten van antibiotica op onze darmflora worden door zorgprofessionals nog onvoldoende onderkend. Dat stelt het Nederlandse onderzoeksbedrijf Winclove Probiotics.

Lange termijn effecten
Antibiotica zijn noodzakelijk bij het bestrijden van bacteriële infecties. Antibiotica doden echter niet alleen de ziekmakende maar ook de goede bacteriën in de darmen. Deze verstoring van de darmflora kan op korte termijn klachten veroorzaken als diarree. Maar ook wanneer er geen diarree optreedt, kan er schade ontstaan aan de darmflora. Zeker bij gebruik van breedspectrumantibiotica, zoals amoxicilline. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze verstoring van de darmflora op de lange termijn gelinkt is aan chronische aandoeningen zoals prikkelbaredarmsyndroom, allergieën en overgewicht. Het risico op deze aandoeningen neemt met name toe wanneer de antibiotica aan zeer jonge kinderen worden gegeven.

Europese antibioticadag
De Europese antibioticadag, die plaats vindt op 18 november, is in het leven geroepen om verantwoord gebruik van antibiotica en het gevaar van antibioticaresistentie voor de volksgezondheid onder de aandacht te brengen. Drs. Anneliet Bannier, diëtiste bij Winclove: ‘Het is goed dat hier internationaal aandacht aan besteed wordt. Maar antibiotica moeten niet alleen verantwoordelijk gebruikt worden om resistentie te voorkomen, maar ook om de schade aan de darmflora zoveel mogelijk te beperken. Er kan veel gezondheidswinst worden behaald als aandacht wordt besteed aan het beschermen en herstellen van de darmflora bij antibioticagebruik. Met name bij jonge kinderen is het opbouwen van een goede darmflora belangrijk voor de ontwikkeling van het immuunsysteem en daarmee voor de gezondheid op latere leeftijd. Antibioticagebruik op jonge leeftijd lijkt een verklaring te zijn voor de explosieve groei van het aantal mensen met overgewicht en auto-immuunziekten.’

Gezondheidswinst
Onderzoeken laten zien dat het gebruik van probiotica tijdens en/of na een antibioticakuur het risico op diarree met 5-25% kunnen verlagen, afhankelijk van het type antibioticum. Daarnaast helpen probiotica de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. Bannier: ‘Bij Winclove doen we voortdurend onderzoek naar de werking van probiotica bij antibiotica en zijn we nu specifiek aan het kijken hoe probiotica kunnen bijdragen aan gezondheidswinst bij kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen. We hopen hiermee in de toekomst het belang van het beschermen van de microbiota bij antibioticagebruik op de kaart te zetten.’