Balans Symposium ‘Stoeien met ontwikkelingsstoornissen’

Omgaan met ontwikkelingsproblematiek als ADHD en Autisme Spectrum Stoornissen is taai. Een gevoel van machteloosheid slaat regelmatig toe: thuis, voor de klas en in de behandelpraktijk.

Het symposium ‘Stoeien met ontwikkelingsstoornissen thuis, op school en bij de therapeut’ van Oudervereniging Balans, biedt nieuwe tools, bijzondere invalshoeken, inspirerende inzichten en slagvaardige samenwerkingsvormen. Het symposium richt zich op ouders, onderwijs- en zorgprofessionals en vindt plaats op 14 oktober in het Beatrixtheater in Utrecht, vanaf 8:30 tot 16:30 uur.

Spraakmakend programma
Onder leiding van de dagvoorzitters Swanet Woldhuis (directeur Balans en NVA) en Ilse Krabben (actrice en columniste Balans Magazine) wordt een boeiend en verrassend programma aangeboden met lezingen van vooraanstaande sprekers afkomstig uit de zorg, de wetenschap en het onderwijs.
Zo gaat dr. Jacqueline Schenk in op het cruciale belang van zelfvertrouwen en hoe je dit als ouder, leerkracht en professional kunt versterken bij kinderen met ontwikkelingsproblemen. Promovenda Renée Meppelink licht toe hoe drukke kinderen dankzij mindfulness meer rust krijgen. Aansluitend ervaren de bezoekers daadwerkelijk tijdens een sessie mindfulness wat dit met henzelf doet. Nick Goddard, kinder- en jeugdpsychiater, presenteert een nieuwe aanpak om de verstoorde ouder-kind relatie te verbeteren. Met daarbij ook hoe ouders grenzen kunnen stellen zónder dat de boel escaleert. Actrice en columniste Ilse Krabben (zelf met ADHD) geeft een sneak preview van haar solo theatervoorstelling: ‘De taal van ADHD’. Verder krijgen we via Marcel van Herpen, onder meer medeoprichter NIVOZ, antwoord op de vraag: hoe maak je verbinding met kinderen en kun je hen motiveren? En geeft hoogleraar Bram Orobio de Castro inzicht in de misverstanden rondom straffen en belonen door te laten zien hoe het wél kan.

Veelzijdige kennismarkt
Behalve dit veelzijdige aanbod aan inzichten, ervaringen en ontwikkelingen, is er een uitgebreide kennismarkt met diverse aanbieders van onder meer: hulpmiddelen, onderwijsondersteuning, hulpverlening, vakliteratuur en educatieve software. Dé ontmoetingsplaats voor ouders, onderwijs- en zorgprofessionals.

Meer informatie?
Accreditaties zijn toegekend door onder meer SKJ, Registerleraar en LBRT. Het volledige, uitgebreide programma wordt toegelicht op de website. www.balansdigitaal.nl. Dit is tevens de plek waar iedereen zich kan aanmelden.