BeNeLuxA lanceert website over internationale samenwerking geneesmiddelen

about usMeer weten over de internationale samenwerking rondom geneesmiddelen genaamd BENELUXA? Vanaf woensdag kan dat via www.beneluxa.org.

België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk (BeNeLuxA) werken samen om nieuwe geneesmiddelen sneller en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar te maken voor patiënten. Ook willen zij de toegang tot belangrijke innovatieve geneesmiddelen en  betaalbare behandelingen verbeteren. De website is een nieuwe stap in deze samenwerking.

Waarom deze website?

BeNeLuxA streeft naar transparantie. Niet alleen onderling, door informatie en ervaring met elkaar te delen, maar ook door open te zijn over de samenwerking zelf. De website dient ook als centraal informatiepunt voor farmaceutische bedrijven die geïnteresseerd zijn in gezamenlijke onderhandelingen of voor landen die ook aan het samenwerkingsverband willen deelnemen.

Ook bevat de website algemene informatie over het samenwerkingsproject, behaalde resultaten, (wetenschappelijke) rapporten gemaakt in opdracht van BeNeLuxA en beleidsdocumenten, zoals de door de landen getekende samenwerkingsafspraken. De website wordt continue up-to-date gehouden.

Samenwerking

BeNeLuxA bestaat niet alleen uit gezamenlijke prijsonderhandelingen. Zo wordt er bijvoorbeeld ook nauw samengewerkt op het gebied van horizon scanning in de geneesmiddelensector. Daarbij worden potentieel belangrijke farmaceutische innovaties – vaak zijn dit bijzonder dure geneesmiddelen – in kaart gebracht nog vóór ze op de markt komen. Met die informatie staan de landen sterker bijvoorbeeld bij de inkoop daarvan door zorgaanbieders. Daarnaast bestaat de samenwerking uit het delen van data en beleid en gezamenlijk doelmatigheids- en evaluatieonderzoek (Health Technology Assessments).