Beugelende tandarts heet voortaan tandarts voor orthodontie

Tandartsen die zich extra hebben verdiept in beugelbehandelingen gaan zich ‘tandarts voor orthodontie’ noemen. Er komt één heldere naam om voor patiënten helder onderscheid te maken tussen deze groep tandartsen en orthodontisten. Dat zijn de beroepsverenigingen ANT en KNMT, de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) en de Orthodontische Vereniging van Algemeen Practici (OVAP) met elkaar overeengekomen.

Orthodontie wordt in Nederland beoefend door zowel tandartsen als orthodontisten. Die laatsten zijn specialisten die na hun opleiding tot tandarts een in Nederland erkende specialistenopleiding hebben gevolgd. Voor patiënten blijkt het echter regelmatig niet duidelijk of zij met een tandarts of met een specialist te maken hebben als zij een beugelbehandeling ondergaan.

Dat is ongewenst, vinden zowel de tandartsen als de orthodontisten. Zij hebben nu afspraken gemaakt om duidelijkheid te geven aan de patiënt over de status van de behandelaar en elke verwarring over titelgebruik te voorkomen. Tandartsen die beugelbehandelingen uitvoeren gaan zich daarom voortaan als ‘tandarts voor orthodontie’ aanduiden. Titels als orthodontoloog, beugelspecialist, orthodontisch specialist, tandarts-orthodontist gaan daarmee tot het verleden behoren.

De beroepsgroep heeft afgesproken de titulatuur in alle communicatieuitingen door te voeren. Ook praktijknamen mogen geen verwarring oproepen: het moet duidelijk zijn of het een tandartsen- of orthodontistenpraktijk is. Wel is afgesproken dat bestaande praktijknamen, voor zover dat eigennamen zijn, niet hoeven worden aangepast.

Wat behandelingen betreft zit het verschil tussen tandartsen voor orthodontie  en orthodontisten erin dat de laatste groep ook de meer ingrijpende behandelingen voor haar rekening neemt.

De intercollegiale afspraken worden de komende periode geïmplementeerd binnen de beroepsgroep. Daarnaast worden de afspraken gedeeld met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit, Patiëntenfederatie Nederland en de Consumentenbond.