Bredere vergoeding medicijnen chronische hepatitis C

Een nieuwe behandeling tegen chronische hepatitis C met het geneesmiddel Harvoni zit vanaf 1 november in het basispakket. Daarnaast wordt de vergoeding van een ander middel, Sovaldi, uitgebreid.  Dat heeft minister Edith Schippers van Volksgezondheid besloten nadat ze met de fabrikant onderhandeld heeft over de prijs van deze geneesmiddelen. Het besluit zal in de Staatscourant worden gepubliceerd. De geneesmiddelen komen beschikbaar voor patiënten in alle ziektestadia. Het positieve onderhandelingsresultaat leidt ertoe dat de uitgaven aan deze geneesmiddelen wederom lager uitvallen.

Chronische hepatitis C
Chronische hepatitis C is een ziekte die in veel gevallen pas na vele jaren tot klachten leidt, zoals levercirrose en bij een klein percentage ook tot leverkanker. Door de komst van de nieuwe medicijnen is de behandeling effectiever geworden. Bestaande en intensieve therapieën zijn overbodig geworden en er kunnen meer patiënten geholpen worden.

Harvoni
Het is de dertiende keer dat de minister met succes onderhandeld heeft over de vergoeding van een geneesmiddel en de vierde keer voor een middel tegen hepatitis C; naast Sovaldi werden eerder ook al de middelen Daklinza (daclatasvir) en Viekirax/Exviera vergoed na succesvolle onderhandelingen tussen de minister en de fabrikant.

Sovaldi
Sovaldi was in 2014 het eerste nieuwe middel tegen Hepatitis C dat na onderhandelingen werd toegelaten tot het basispakket. Toen was het niet mogelijk om te komen tot afspraken voor vergoeding in alle ziektestadia, dat is nu wel gelukt. Hierdoor is het middel vanaf 1 november voor patiënten in alle ziektestadia beschikbaar.