Alzheimer Nederland voert campagne voor meer hersenonderzoek

Dementie is een ernstige hersenaandoening, volksziekte nummer één in Nederland en  een van de belangrijkste doodsoorzaken (bron: CBS). Het budget voor dementie-onderzoek steekt echter schril af bij dat voor andere ziekten. Onder de titel ‘Stop dementie’ vraagt Alzheimer Nederland aandacht voor de urgentie van onderzoek naar preventie en genezing van dementie. Doel van de campagne is werven van donateurs. Op 5 oktober verschijnt een ingezonden brief in Trouw, Volkskrant en Algemeen Dagblad, ondertekend door Alzheimer Nederland en de vier wetenschappelijke Alzheimer Centra. Op 21 oktober presenteren Irene Moors en Jeroen van der Boom, samen met Kees Tol een tv-programma bij SBS6 ‘Onvergetelijke Herinneringen’.

In het programma vertellen verschillende mensen die leven met dementie, wat dit met ze doet. “Wie kan de impact van dementie beter uitleggen, dan de mensen die leven met deze ziekte zelf?”, aldus Marco Blom, directeur Alzheimer Nederland. “Dementie is meer dan ‘vergeetachtig’ zijn. Het is een ingrijpende aandoening waarbij de hersenfuncties langzaam maar zeker verdwijnen.”

Onvergetelijke herinneringen
In het tv-programma komen onder andere Hester en Ton aan het woord. Hester is 50 jaar en weet sinds kort dat zij de ziekte van Alzheimer heeft. Samen proberen zij zich, zo goed en kwaad als dat gaat, voor te bereiden op wat hen te wachten staat. Ton: “Ik raak elke dag een beetje van mijn vrouw kwijt”. Mireya, die zorgt voor haar man Henry met vasculaire dementie vertelt: “Voor Henry is het te laat. Er is nog geen geneesmiddel. Nog niet. Maar ik zou er alles voor geven om de man terug te brengen die hij ooit was. Hij kon fantastisch dansen.” In het programma blikken we met haar terug naar die tijd.

Hans verliest zijn kleinzoon
Het verlies dat mensen met dementie en hun naasten ervaren is symbolisch weergegeven op de foto bij de campagne. De kleinzoon op de afbeelding raakt niet alleen opa kwijt, maar opa ook zijn kleinzoon. “Dit sluit aan bij de programmatitel ‘Onvergetelijke Herinneringen’, zegt Blom, “achter ieder mens met dementie schuilt immers een heel leven. Met een geschiedenis, liefdes, herinneringen. Dementie is zoveel meer dan vergeetachtig zijn, het is elkaar én jezelf langzaam kwijtraken”.

Hoopvol perspectief onderzoek
Alzheimer Nederland maakt zich als belangenbehartiger sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun dierbaren. “Maar uiteindelijk hebben alle betrokkenen maar één grote wens, een toekomst zonder dementie”, aldus Blom. “Dat moet, én dat kan ook!  Onderzoek maakt het verschil. Wij investeren in wetenschappelijk onderzoek naar preventie en genezing en daar worden momenteel grote stappen gezet. Er is echter veel meer geld nodig om door te kunnen pakken tot we echte oplossingen vinden.”.

Complexiteit
Dementie overkomt niet alleen ouderen maar ook een groep die jonger is dan 65 jaar. Naast alzheimer zijn er nog veel meer verschillende vormen, met verschillende symptomen, zoals FTD en Lewy Body dementie. Gemiddeld leeft iemand circa 8 tot 10 jaar met dementie.

Hersenen zijn wellicht het meest complexe menselijke orgaan en moeilijk te onderzoeken. Zo kunnen we dankzij wetenschappelijk onderzoek sinds enkele jaren bij levende mensen dementie met zekerheid vaststellen. Vroeger kon dat pas na overlijden. De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren helpen daarbij.

In Nederland werken momenteel meer dan 500 onderzoekers aan dementie. Zij hebben de afgelopen twintig jaar veel vooruitgang geboekt. Zo is er inmiddels meer inzicht in risicofactoren, is een nauwkeuriger en snellere diagnose mogelijk en weten we welke zorg effectief is. Om een toekomst zonder dementie dichterbij te brengen moeten we nu doorpakken en dat betekent: investeren in onderzoek

De campagne ‘Stop dementie’ is tot stand gekomen samen met bureau 5ive. Het programma Onvergetelijke herinneringen wordt geproduceerd door TinCan en wordt uitgezonden op zaterdag 21 oktober om 20.30 uur bij SBS6.

Hoog en laag magnesiumgehalte in bloed wijst op dementie

Oudere man, magnesiumVijfenvijftigplussers met een laag of hoog magnesiumgehalte in hun bloed hebben vaker dementie dan ouderen met gemiddelde waarden. Het risico op dementie is bij een afwijkende spiegel dertig procent hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC op basis van het grootschalige bevolkingsonderzoek ERGO in Rotterdam. Voor het eerst tonen onderzoekers deze relatie aan in een studie bij mensen en vinden daarmee mogelijk een nieuwe risicofactor voor dementie. De resultaten zijn zojuist gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Neurology.

“Het is belangrijk dat deze resultaten ook worden bevestigd in andere onderzoeken, maar we zijn opgetogen over deze vinding”, zegt arts-onderzoeker Brenda Kieboom van de afdeling Epidemiologie van het Erasmus MC. “Het kan een nieuw aanknopingspunt zijn voor het behandelen of voorkomen van dementie. Bijzonder is dat we verschil zien in risico bij gezonde mensen met redelijk normale waarden. We denken dat het risico nog groter dan 30 procent kan zijn bij mensen met een magnesiumtekort of –overschot in het bloed. Daar komt bij dat magnesiumspiegels makkelijk zijn te beïnvloeden met magnesiumrijke voeding of supplementen. Magnesium speelt een belangrijke rol bij de werking van spieren en zenuwen en zit in voeding zoals spinazie, amandelen, cashewnoten, soja en zwarte bonen, granen, yoghurt en avocado’s.”

De onderzoekers volgden meer dan 9.500 gezonde mensen met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar. Bij deze mensen werd het serumgehalte van het mineraal magnesium in het bloed gemeten. De deelnemers werden verdeeld in vijf groepen. De meeste deelnemers hadden een normaal magnesiumgehalte. Toch kreeg binnen deze groep ongeveer één op de tien mensen met een lager dan normaal (<0.79 mmol/L) of hoger dan normaal (>0.90 mmol/L) serum magnesium na acht jaar dementie. Bij de mensen met een gemiddeld magnesiumgehalte in hun bloed was dit ongeveer één op de veertien. In totaal kregen 823 deelnemers dementie.

Mede auteur en hoogleraar neuro-epidemiologie Arfan Ikram: “Belangrijk is dat we ondanks onze bevindingen nog niet kunnen zeggen of een afwijkende magnesiumspiegel een beïnvloedbare oorzaak is van dementie. Daarvoor is vervolgonderzoek nodig. Echter, ouderen slikken vaak medicijnen die de magnesiumspiegel kunnen verlagen, zoals plastabletten of maagbeschermers. Huisartsen en internisten meten meestal niet het magnesiumgehalte in het bloed van ouderen. Magnesiumwaarden zijn vrij constant, dus dit hoeft niet heel vaak, maar een check op gezonde waarden kan geen kwaad in het kader van dementie. Daar komt bij dat magnesium één van de vele oorzaken van dementie is, die vaak in samenhang en in wisselende combinaties tot de ziekte leiden.”

De publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Neurology staat online.

Vragenlijsten zinvol bij diagnose gedragsvariant frontotemporale dementie

Afbeeldingsresultaat voor Jort Vijverberg vumcMet behulp van gevalideerde vragenlijsten voor stereotiep gedrag, depressieve symptomen en apathie kan goed onderscheid worden gemaakt tussen mensen met de gedragsvariant van frontotemporale dementie (gvFTD) en die met psychiatrische aandoeningen. Dat is belangrijk, want de helft van patiënten met deze vorm van dementie krijgt ten onrechte een psychiatrische diagnose. Dat is een van de conclusies uit het proefschrift van neuroloog in opleiding Jort Vijverberg. Hij promoveerde 22 september bij VUmc.

Voor neurologen en psychiaters is het soms lastig onderscheid te maken tussen een vorm van dementie die begint met gedragsveranderingen – zoals de gedragsvariant van frontotemporale dementie (gvFTD) – en enkele psychiatrische stoornissen zoals een depressie, bipolaire stoornis of schizofrenie. Veel symptomen – zoals verlies van motivatie en verlies van empathie of sympathie – die bij beide aandoeningen voorkomen lijken erg op elkaar. Bovendien ontbreekt, voornamelijk in de psychiatrie, de mogelijkheid tot hoog specifiek aanvullend onderzoek. Denk daarbij aan een hersenscan of afwijkende eiwitten in het hersenvocht. Als gevolg daarvan krijgt een relatief hoog percentage (50%) van de patiënten met deze vorm van dementie, gvFTD, ten onrechte een psychiatrische diagnose.

Zelfde rondje lopen
Vijverberg volgde 137 patiënten gedurende twee jaar. De patiënten hadden gedragsveranderingen, bestaande uit apathie, ontremming en/of dwangmatig of stereotype gedragingen (zoals altijd hetzelfde rondje lopen of dezelfde gerechten eten). Hij concludeerde dat met behulp van gevalideerde vragenlijsten voor stereotiep gedrag, depressieve symptomen en apathie goed onderscheid kan worden gemaakt tussen mensen met gvFTD en die met psychiatrische aandoeningen.

Hersenvocht
Daarnaast is het advies om altijd beeldvorming te verrichten bij patiënten met gedragsveranderingen. In specifieke gevallen, waarin de hersenscans niet overtuigend zijn, pleit Vijverberg voor genetisch onderzoek of onderzoek van het hersenvocht van de patiënt. Er zijn namelijk genetische mutaties bekend voor gvFTD, net als specifieke eiwitten in het hersenvocht die meer verhoogd kunnen zijn bij mensen met gvFTD in vergelijking met mensen met psychiatrische aandoeningen.

Tot slot adviseert Vijverberg bij deze patiëntengroep om de combinatie van een multidisciplinaire aanpak (met een neuroloog en psychiater) en een langdurige follow-up toe te passen, zolang er geen 100% zekere diagnose gesteld kan worden met het aanvullend onderzoek.

Lees hier het gehele proefschrift van Jort Vijverberg