Genezing epilepsie weer dichterbij

logo EpilepsiefondsDe collecteweek van het Epilepsiefonds (29 mei tot en met 3 juni) heeft in totaal € 890.742,– opgebracht. Landelijk hebben ruim 15.000 vrijwilligers geld opgehaald om de genezing van epilepsie dichterbij te brengen.

In Nederland hebben ruim 120.000 mensen elke dag te kampen met epilepsie. Door de grote onvoorspelbaarheid van epilepsie gaat er veel onzekerheid met deze aandoening gepaard. Het Epilepsiefonds zet zich met hart en ziel in om deze mensen waar nodig te helpen.

De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om de genezing van epilepsie dichterbij te brengen. Dat doet het Epilepsiefonds onder meer door te investeren in wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast komt een deel van de opbrengst ten goede aan voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van aangepaste vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp.

De collecteopbrengst van 2017 is lager dan die van 2016. Toch is het Epilepsiefonds zijn collectanten niet minder dankbaar en zet zij de oer-Hollandse collectetraditie ook in 2018, het jaar waarin het Epilepsiefonds haar 125-jarig jubileum viert, met veel vertrouwen voort.

Hebt u de collectant dit jaar gemist? Dan kunt u het Epilepsiefonds alsnog steunen door uw financiële bijdrage over te maken op giro 222111 (IBAN: NL83 INGB 0000 2221 11) ten name van het Epilepsiefonds te Houten. Of meld u aan als collectant via www.epilepsie.nl/ikwordcollectant.