Belangrijke rol voor huisarts bij overtijdbehandeling

De ministerraad heeft er op voorstel van de minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  mee ingestemd dat vrouwen die ongewenst zwanger zijn ook bij de huisarts terecht kunnen voor een overtijdbehandeling met medicijnen. In de Wet afbreking zwangerschap (Waz) wordt daarvoor een op de huisarts toegespitste vergunning opgenomen.

Bij een moeilijke beslissing als een overtijdbehandeling krijgt de vrouw zo de optie om naast een abortuskliniek of ziekenhuis ook voor de huisarts te kiezen waar ze vaak meer vertrouwd mee is, die bekend is met de thuissituatie en haar ook kan begeleiden met anticonceptie om herhaling te voorkomen. Minister Schippers stelt dat daling van het aantal abortussen een belangrijk gevolg zou kunnen zijn van deze maatregel.

De huisarts die een medicamenteuze zwangerschapsafbreking wil uitvoeren, moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten huisartsen gepaste scholing hebben gehad en moeten ze duidelijke samenwerkingsafspraken maken met ziekenhuizen of klinieken. Ook zijn er verplichtingen richting de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De betreffende huisarts moet bijvoorbeeld ten minste eens per jaar gegevens verstrekken over onder andere het aantal behandelingen en eventuele bijzonderheden die daarbij zijn opgetreden, de duur van de zwangerschap en de nazorg die aan de vrouw is verleend. De exacte eisen voor de vergunning worden op een later moment uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur.

UMC Utrecht onderzoekt procedurefout in fertiliteitskliniek

Afbeeldingsresultaat voor icsi behandelingIn de periode van medio april 2015 tot halverwege november 2016 is bij ICSI behandelingen een procedurefout gemaakt in het IVF-laboratorium van het UMC Utrecht. Hierdoor zijn bij de bevruchting van eicellen van 26 paren mogelijk zaadcellen van een ander behandelpaar terechtgekomen. In deze gevallen bestaat er een kans dat de eicellen zijn bevrucht door zaadcellen van een andere man dan de bedoelde vader. De kans hierop is klein maar kan niet worden uitgesloten. De helft van de betrokken vrouwen is inmiddels bevallen of is zwanger. Ook zijn er embryo’s uit deze procedures ingevroren. Het UMC Utrecht is direct een onderzoek gestart en heeft contact gezocht met de betrokken paren en melding gedaan bij de IGZ.

Bij ICSI wordt de bevruchting tot stand gebracht door directe injectie van een zaadcel in de eicel. Bij de eicellen van de betreffende ICSI behandelingen zijn, door een handelwijze die niet past binnen de standaardprocedure, mogelijk zaadcellen terechtgekomen van een ander behandelpaar. De ICSI procedure, waarbij dit werd ontdekt, is direct gestaakt. Ook is de afwijkende handelwijze niet meer toegepast. Van een aantal van de 26 paren zijn nog ingevroren embryo’s beschikbaar, waarbij de kans bestaat dat de eicellen zijn bevrucht door zaadcellen van een andere man dan de bedoelde vader. Ook deze kans lijkt klein maar kan niet worden uitgesloten. In overleg met deze paren wordt besloten of terugplaatsing van deze embryo’s gewenst is.

Het UMC Utrecht is direct een onderzoek gestart naar de mogelijke oorzaak voor de afwijkende handelwijze. Daarnaast wordt er een verbeterplan opgesteld. Om de betrouwbaarheid van de laboratoriumwerkzaamheden te waarborgen wordt de omvang van de werkzaamheden voorlopig teruggebracht zodat procedures nauwlettend kunnen worden gevolgd. In de loop van komende week wordt beoordeeld welke activiteiten weer hervat kunnen worden, waarbij alleen die behandelingen worden hervat waarvoor de betrouwbaarheid is gewaarborgd.

Het terugbrengen van werkzaamheden van het laboratorium leidt mogelijk tot uitstel van geplande behandelingen van andere paren. Het UMC Utrecht onderzoekt hoe de gevolgen hiervan voor paren en het laboratorium zoveel mogelijk kunnen worden beperkt.

De raad van bestuur betreurt het dat de betrokken paren met deze boodschap belast moeten worden en zal er alles aan doen om iedereen zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden. Voor de betrokken paren zal op zeer korte termijn een persoonlijk gesprek met de behandelend arts plaatsvinden waarin hun vragen beantwoord kunnen worden.

Paren die zelf in een procedure zitten en vragen hebben over hun behandeling kunnen contact opnemen met het UMC Utrecht via het speciale nummer 088-756 99 88.

Europese richtlijn tegen ziektes door EMV-straling

emvOnverklaarbare gezondheidsklachten en chronische ziektes worden vaak veroorzaakt door blootstelling aan straling van elektromagnetische velden (EMV) van mobiele en draadloze telefoons, zendmasten, wifi en elektrische apparaten. Bij langdurige blootstelling kunnen die zelfs Alzheimer, vruchtbaarheidsproblemen en kanker veroorzaken.

Dat concludeert een internationale groep wetenschappers. Zij hebben een nieuwe Europese richtlijn geschreven voor de diagnose, behandeling en preventie van EMV-gerelateerde gezondheidsproblemen, die is gepubliceerd in het wetenschappelijk magazine ‘Reviews on Environmental Health’ van de Duitse uitgever De Gruyter. De groep bestaat uit kankeronderzoekers, neurologen, biologen, milieuonderzoekers en ambtenaren van ministeries van gezondheid uit Duitsland, Zweden, Oostenrijk, de VS, Slowakije en Luxemburg.

Hoewel steeds meer onderzoeken aantonen dat blootstelling aan EMV schadelijk is voor de mens, is dat nog niet terug te zien in regelgeving in Nederland. Wel wordt elektrohypersensitiviteit (EHS), ook wel elektrogevoeligheid of elektroallergie genoemd, steeds vaker erkend als oorzaak voor arbeidsongeschiktheid. Net als bij andere gezondheidsklachten hebben de onderzoekers vastgesteld dat klachten minder worden of zelfs verdwijnen als de blootstelling aan straling vermindert. In de richtlijn adviseren ze dan ook de EMV-niveaus thuis en op het werk te meten en stralingsbronnen weg te nemen of te verminderen. Ook zou volgens de groep de blootstelling aan EMV op openbare plekken zoals scholen, ziekenhuizen, in bibliotheken, bussen en treinen verminderd moeten worden.
In hun onderzoek benadrukken ze dat er steeds meer bewijs is dat EMV grote invloed heeft op nitrosative en oxidatieve stress in het lichaam, wat vaak leidt tot chronische pijn en vermoeidheid en
allerlei andere kwalen. De huidige richtlijnen voor EMV-straling zijn gebaseerd op opwarming van het lichaam, terwijl de biologische (niet-thermische) effecten van straling volgens de groep een minstens even belangrijk effect heeft. Zo heeft het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) elektromagnetische velden als mogelijk kankerverwekkend voor de mens geclassificeerd. Epidemiologische studies naar EMV-effecten hebben sinds 1979 een verhoogde kans op leukemie aangetoond.

Hoewel steeds meer onderzoeken beschikbaar zijn en steeds meer wetenschappers waarschuwen voor de gevolgen van blootstelling aan EMV, worden ze vaak doodgezwegen, zo blijkt onder meer uit het Belgische tv-programma Telefacts van de VTM.
De Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling hoopt dat de nieuwe richtlijn ook in Nederland ingevoerd wordt. De stichting heeft de Nederlandse Gezondheidsraad, die de regering op dit gebied adviseert, gevraagd strengere normen te gaan hanteren, omdat veel wetenschappelijke publicaties aantonen dat bij stralingsniveaus die ver beneden de in Nederland gehanteerde limieten liggen gezondheidseffecten kunnen optreden. De Gezondheidsraad volgt, naar eigen zeggen, de stand van de wetenschap nauwlettend. ,,De interpretatie van de beschikbare gegevens, de kwaliteit van de onderzoeken in aanmerking genomen, leidt niet tot genoemde conclusie,” reageerde een woordvoerder van de Gezondheidsraad daar op.
,,De Gezondheidsraad ontkent alles en negeert het probleem, maar er zijn inmiddels diverse internationale onderzoeken waar je niet omheen kunt,” stelt Peter van der Vleuten van de stichting.