Meer vrouwen worden na hun 35ste moeder

Moeder met kinderen op de bakfiets.Baby’s hebben steeds vaker een moeder van 35 jaar of ouder. In 2015 werden per duizend 35- tot 40-jarige vrouwen 68 kinderen geboren, in 2000 waren dat er 57. Vaker dan voorheen gaat het daarbij om een eerste kind. Dat meldt CBS.

In 2015 werden er relatief weinig kinderen geboren, bijna 171 duizend. Begin deze eeuw waren dat er nog ruim 200 duizend. De daling komt niet alleen doordat er nu minder vrouwen in de vruchtbare leeftijd zijn, maar ook doordat deze vrouwen minder kinderen krijgen. In 2015 zijn er ruim 45 kinderen per 1 000 vrouwen geboren, vijftien jaar geleden waren dat er 52.

Minder kinderen bij jonge vrouwen, meer bij 35-plussers

Jonge vrouwen kregen minder vaak een kind, terwijl 35-plusvrouwen juist naar verhouding meer kinderen kregen. De toename is het grootst bij vrouwen van 35 tot 40 jaar, van 57 kinderen per duizend vrouwen in 2000 naar bijna 68 per duizend in 2015.

Aandeel kinderen met 35-plusmoeder op niveau begin jaren vijftig

Van alle in 2015 geboren kinderen had ruim 24 procent een 35-plusmoeder. Dit percentage benadert het niveau van begin jaren vijftig. In 1950 had bijna 27 procent van de pasgeboren kinderen een moeder van deze leeftijd.  Dit daalde tot onder de 6 procentin de jaren zeventig, om vervolgens weer te stijgen.

Nu vaker voor het eerst moeder

In de jaren vijftig waren de gezinnen groter en kregen vrouwen na hun 35ste relatief vaak nog een vierde of volgend kind. Het aandeel eerste kinderen was toen met 7 procentrelatief laag. Tegenwoordig beginnen vrouwen gemiddeld later aan kinderen. In 2015 kreeg 29 procent van de 35-plusmoeders een eerste kind. Vooral vrouwen van35 tot 40 jaar worden nu veel vaker dan in 1950 voor het eerst moeder, met 19 tegenover9 op de duizend vrouwen.

 

€ 26 miljoen voor NIPT als eerste test

schippersVanaf 1 april 2017 is de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) beschikbaar als eerste test voor zwangere vrouwen in onderzoekssetting. Hiermee volgt minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het advies van de Gezondheidsraad op de vergunningaanvraag van de acht universitair medische centra. Dat betekent dat vrouwen voor de NIPT uitsluitend terecht kunnen bij deze UMC’s.

De NIPT is een test die screent op het syndroom van Down, Edwards en Patau. Sinds april 2014 kunnen vrouwen al voor de NIPT kiezen als sprake is van een verhoogde kans die blijkt uit de combinatietest. Vanaf april 2017 kan iedere zwangere die dat wil meteen kiezen voor de NIPT.

Keuzevrijheid

Minister Schippers benadrukt dat deelname een individuele keuze blijft van de zwangere vrouw. “De NIPT is geen routinetest. De keuze om te screenen is een persoonlijke afweging. Ik hecht dan ook groot belang aan goede en objectieve informatie vooraf zodat vrouwen goed geïnformeerd kunnen beslissen om deel te nemen of juist niet”.

Subsidieregeling voor 2017

In 2017 wordt de NIPT gedeeltelijk vergoed via een subsidieregeling. Hiervoor is € 26 miljoen beschikbaar in de begroting. Van de zwangere vrouw wordt een eigen betaling van € 175,- gevraagd. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan de kosten van de combinatietest die nu ook voor rekening van de zwangere vrouw komt.

Overgrote meerderheid etiketten voorzien van zwangerschapspictogram

zwangerschapslogo gifIn 2013 is een start gemaakt met de vrijwillige inspanning van de alcoholbranche in Nederland om het zwangerschapspictogram zoveel mogelijk op de etiketten te laten plaatsen. Dit is gebeurd via de sectororganisaties (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren, Nederlandse Brouwers en SpiritsNL) en STIVA. Het doel van het zwangerschapspictogram is om – aanvullend op bestaande voorlichting door de overheid via bijvoorbeeld verloskundigen – zwangere vrouwen duidelijk te maken dat zij geen alcoholhoudende dranken moeten drinken. Er is een driejarenplan opgesteld, waarbij de ambitie was om in 2016 voor bier 90%, wijn 70% en gedistilleerd 60% van de verpakkingen te voorzien van het zwangerschapspictogram.

STIVA is tevreden met de uitkomst van de eindmeting die is uitgevoerd op 1 juli jl. naar het toepassingspercentage van het zwangerschapspictogram op etiketten en verpakkingen van alcoholhoudende drank. Bij de eerste meting in 2013 had 0,5% van de verpakkingen van bier een zwangerschapspictogram. Bij wijn was dit 46% en van de verpakkingen van de gedistilleerd branche had 31% een zwangerschapsetiket. Bij de laatste meting van 2016 was dit voor bier 99,6%, voor wijn 81% en gedistilleerd 71%. De zelfopgelegde targets zijn dan ook ruimschoots gehaald.

Wanneer deze percentages worden gemiddeld op basis van de verkochte aantallen verpakkingen, betekent dit dat 89%* een zwangerschapspictogram heeft. In 2013 was dit nog 21%.

Effectief door zelfregulering
Peter de Wolf, directeur Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie: “Alcohol en zwangerschap gaan niet samen. Dat de alcoholbranche op vrijwillige basis een overgrote meerderheid van de etiketten heeft voorzien van een zwangerschapspictogram, laat zien dat de alcoholbranche haar verantwoordelijkheid neemt. Hoewel dit de laatste meting was zullen STIVA en de sectororganisaties het gebruik van het pictogram natuurlijk blijven stimuleren.”

Minder alcohol tijdens zwangerschap
In 2007, 2010 en 2015 voerde TNO landelijke peilingen uit, waarbij onder andere is gevraagd hoeveel vrouwen tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding alcohol drinken. Uit deze peiling blijkt dat steeds minder zwangere vrouwen alcohol drinken. In 2007 heeft 22,4% van de vrouwen tijdens de zwangerschap gedronken, in 2010 19,2% en in 2015 8,9%.