‘Digitale applicaties bepalen toekomst Nederlandse zorgaanbieders’

Care2App Omaha“Digitale applicaties op smartphones en tablets gaan binnenkort de hoofdrol spelen in Nederland om de kwaliteit en effectiviteit van de zorg te borgen: praktisch, procedureel en wettelijk. Wijkverpleegkundigen gaan bijvoorbeeld via applicaties zorgplannen, rapportages en metingen opstellen en invoeren. Dat gaan we binnen nu en 12 maanden zien.” Dat zegt Bas van Nieuwkerk, CEO van TTS Technology To Serve, gespecialiseerd in software voor de zorgsector, tijdens de lancering van de Care2App Suite. “We staan aan het begin van de tweede grote digitale revolutie in de zorg; een logisch gevolg van de internationale digitalisering. Apps gaan onvermijdelijk de toekomst bepalen voor alle zorgaanbieders.”

Hefboom naar betere en effectievere zorg
De opkomst van doelgerichte applicaties in de zorgsector is een internationale trend. “Apps gaan de hefboom vormen naar betere en effectievere zorg. Met doelgerichte, intuïtieve apps kunnen namelijk essentiële verbeterslagen worden gemaakt voor specifieke zorgprocessen. Technologische innovaties die een proces kunnen verbeteren zijn bovendien met applicaties sneller te implementeren.” Apps bieden volgens technologische wereldspelers, zorgdeskundigen en eindgebruikers de flexibiliteit, snelheid en nieuwe mogelijkheden om de zorg en aanverwante processen te verbeteren. “De toepassing van applicaties gaat zorgaanbieders tijd en geld besparen, de kwaliteit verhogen en eindgebruikers en cliënten gemak bieden”, aldus Van Nieuwkerk.

Apple, Google, Philips, TTS
“Apple zet met een wereldwijde strategie niet voor niets in op de gezondheidszorg en lanceert de Apple Health Kit”, onderbouwt Van Nieuwkerk. “Google omarmt de digitale applicaties voor de zorg. Philips komt in 2017 met HealthSuite, een platform waarop medische gegevens van patiënten kunnen worden opgeslagen.” Op dit digitale zorgplatform kunnen ook de apps en apparaten van andere leveranciers worden aangesloten. TTS Technology To Serve speelt vandaag al in op de applicatie-revolutie: “Ons administratie- en declaratieplatform Care2Declare sluit nu al aan op apps uit onze eigen Care2App Suite en die van andere leveranciers.”

Apps bieden nagestreefde voortgang
“Het gebruik van apps, die zijn opgebouwd vanuit gebruikerservaringen en zijn gericht op één specifiek proces, gaat de oplossing en voortgang brengen die al tijden wordt nagestreefd in de zorg”, voorspelt Bas van Nieuwkerk. “De tijd van het realiseren van één alles-kunnend-ICT-systeem ligt dan ook al achter ons. Eén softwarepakket kan simpelweg niet tegemoet kan komen aan alle wensen van alle doelgroepen. Zo’n systeem is te log. Het ECD (Elektronisch Cliëntendossier) is hier een voorbeeld van. Het ECD brengt voor veel zorgaanbieders problemen met zich mee: er moet consensus worden bereikt tussen verschillende gebruikersgroepen. De implementatietijden zijn lang en er is sprake van gebrekkige integratie met technische innovaties, waardoor functionaliteiten in het ECD snel achterlopen op de mogelijkheden die de techniek biedt. Met als gevolg een ECD waarin de eindgebruiker zijn weg niet meer kan vinden.” Apps daarentegen zijn intuïtief in gebruik en het werken met apps is eenvoudig aan te leren, ook voor medewerkers die minder digivaardig zijn. Met apps kan een zorgorganisatie sneller inspelen op technologische ontwikkelingen die het zorgproces verbeteren.”

Correcte gegevensuitwisseling
Toepassing van applicaties biedt zorgorganisaties niet alleen de keuzevrijheid om de juiste digitale technieken voor hun processen in te zetten, het vraagt ook om een zorgvuldige data-uitwisseling. Doordat een brede coalitie van partijen in de gezondheidszorg de handen ineen hebben geslagen, wordt gegevensuitwisseling tussen applicaties en systemen in de toekomst eenvoudiger. “In het programma MedMij (www.medmij.nl) worden afspraken gemaakt over standaarden en basiseisen om medische gegevens uit te wisselen. Het recente besluit van de Eerste Kamer om patiënten meer regie over hun gegevens te geven zal hier ook aan bijdragen. Mensen krijgen dan het recht om vanachter de computer hun eigen medische dossier in te zien met als uiteindelijke doel om de patiënt of cliënt zelf regie te geven over zijn gegevens en dossier.” TTS houdt zich aan alle standaarden voor de uitwisseling van gegevens.