Effectieve ondersteuning (hand)hygiëne in het ziekenhuis

Het UMC Groningen heeft de maatregel in werking gesteld om in het ziekenhuis te werken met een hygiënisch toetsenbord, speciaal ontwikkeld voor de medische omgeving. Met gebruik van de ziekenhuisdesinfectantia en dit toetsenbord wordt een bacteriële reductie van Log6 behaald*. Een log6 reductie houdt in dat 99,9999% van de aanwezige cellen wordt gedood. Een dergelijk hoge reductie zou nooit mogelijk zijn met een standaard toetsenbord. Hoe vaker de desinfectie herhaald wordt, hoe hoger de bacteriële reductie is. Dit heeft positieve effecten op de algehele (hand)hygiëne in het ziekenhuis.

Het is niet voor niets dat ieder ziekenhuis zijn eigen team van professionals heeft om infectiepreventie en hygiëne te waarborgen. Juist in ziekenhuizen bevinden zich veel overdraagbare bacteriën én patiënten met een verzwakt immuunsysteem. Om de risico’s bij deze gevaarlijke combinatie zoveel mogelijk te beperken zijn preventie en hygiëne van levensbelang.

Hierom maakt ieder ziekenhuis gebruik van professionele (hand)desinfectiemiddelen. Hygiënisten zien streng toe op de naleving van maatregelen om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Handhygiëne heeft de voornaamste prioriteit, maar ook alles wat met regelmaat door handen wordt aangeraakt moet worden gedesinfecteerd.

Het specialistische toetsenbord waarvan onder andere het UMCG gebruik maakt, heeft specifieke eigenschappen ten gunste van (hand)hygiëne en infectiepreventie:
1. Het oppervlak van het toetsenbord is glad en gesloten: Hierop blijft bij reiniging geen vuil achter, zoals dat wel gebeurd bij een toetsenbord met moeilijk bereikbare plaatsen tussen de toetsen. Daarnaast kan adequate reiniging en desinfectie worden toegepast met de gangbare desinfectantia van het ziekenhuis zonder het materiaal aan te tasten.
2 Het toetsenbord heeft een signaleringslampje: Zo wordt de gebruiker er regelmatig op geattendeerd dat er reiniging of desinfectie moet plaatsvinden. Op deze manier worden bacteriën zoveel mogelijk gereduceerd.

Het UMCG is erg tevreden over de werking van dit toetsenbord en wat het betekend voor hygiëne: “Als deskundige op het gebied van infectiepreventie ben ik positief over en stimuleer ik het gebruik van Medigenic in het UMCG. Met name op werkplekken dicht bij de patiënten(zorg)” – Hein Schotsman, ziekenhuishygienist.
“In het UMCG wordt Medigenic al jaren naar tevredenheid gebruikt en nog altijd wordt het gebruik hiervan verder uitgerold op diverse afdelingen.” – Gies Bakker, Marktonderzoeker UMCG.