Epilepsiefonds speelt in op groeiende behoefte epilepsieonderzoek

logo EpilepsiefondsIn Nederland zijn er nog steeds 120.000 mensen die epilepsie hebben en die op ieder moment onverwachts een aanval kunnen krijgen. Dit aantal stijgt de komende jaren door de vergrijzing naar verwachting tot meer dan 140.000 mensen. Want ook op latere leeftijd kan iemand getroffen worden door epilepsie. Het werk van het Epilepsiefonds en de onderzoeken die het fonds daarmee financiert, zijn daarom harder nodig dan ooit.

Wereld Epilepsie Dag
Maandag 13 februari is het Wereld Epilepsie Dag. Dan wordt er over de hele wereld stilgestaan bij de invloed die epilepsie op een mensenleven kan hebben. Ook het Epilepsiefonds schenkt bijzondere aandacht aan deze dag. Directeur Martin Boer: ” Helaas komen wij in ons werk elke dag schrijnende verhalen tegen van mensen die door hun epilepsie in hun dagelijks leven beperkt worden. Vorig jaar stonden in onze campagne drie hoofdpersonen centraal die uit eerste hand weten wat epilepsie is en wat het met iemand kan doen. Dit jaar willen we opnieuw mensen met epilepsie in de spotlight zetten, omdat de aandoening wat ons betreft nog veel te onderbelicht is.”

Dat hoeft niet beperkt te blijven tot mensen die zelf epilepsie hebben. Vaak zijn het juist ook naasten die vanuit eerste hand weten hoe ernstig de aandoening kan zijn. “In de praktijk horen we juist ook vaak dat naasten veel moeite hebben met de epilepsie van ouder, partner of kind” aldus Martin Boer. “Daarom hebben we er vorig jaar ook voor gekozen om in onze campagne de naaste van de persoon met epilepsie aan het woord te laten. Daar hebben we ontzettend positieve reacties op ontvangen.”

Meer onderzoek naar epilepsie
Dit jaar zet het Epilepsiefonds in op extra onderzoek naar epilepsie. Martin Boer: “Dankzij het succes van onze campagne vorig jaar en een aantal samenwerkingsverbanden die we zijn aangegaan met overheidsorganisaties, gaat er dit jaar voor een recordbedrag van 4,5 miljoen euro aan onderzoek van start. Naast onderzoek naar de oorzaken van epilepsie zal er vooral ook onderzocht worden hoe het leven van mensen met epilepsie draaglijker gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld door nieuwe aanvalsdetectieapparatuur te ontwikkelen, of te onderzoeken hoe we epilepsie nog nauwkeuriger kunnen opereren. Dankzij deze stappen is zicht op genezing straks niet langer een wens, maar een resultaat dat steeds dichterbij komt.”