Foutloos leren bij dementie erkend als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’

Foutloos leren bij dementie is door de erkenningscommissie ouderenzorg erkend als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’. Foutloos leren kan bij mensen met dementie in verschillende stadia toegepast worden. Hierbij kan gedacht worden aan mensen die thuis of in een instelling wonen, of die dagbehandeling volgen.

Als gevolg van dementie kunnen mensen hun zelfredzaamheid in het dagelijks leven verliezen. Geheugenstoornissen belemmeren het leren van nieuwe informatie en vaardigheden, maar ook eerder verworven vaardigheden gaan verloren. Hierdoor worden mensen met dementie steeds meer zorgafhankelijk.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat er bij mensen met dementie wel degelijk sprake is van leerbaarheid. De geheugenstoornissen betreffen vooral het alledaagse geheugen (zoals feiten en herinneringen), terwijl automatische vormen van leren relatief lang intact blijven.

Foutloos leren maakt gebruik van een automatische vorm van leren, het impliciete geheugen. Dit is een instructiemethode waarbij ernaar gestreefd wordt om fouten tijdens het leren van nieuwe kennis of vaardigheden zoveel mogelijk te voorkómen. Door het voorkomen van fouten tijdens de aanleerfase zal enkel de goede respons worden opgeslagen en dus onthouden. De methode helpt professionals het lerend vermogen van mensen met dementie te optimaliseren zodat men uiteindelijk zelfstandiger kan functioneren.

Erkenningstraject interventies ouderenzorg
In de ouderenzorg zijn veel goede interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken. Het erkenningstraject geeft inzicht in goed onderbouwde en/of effectieve interventies. Twee onafhankelijke commissies (ouderenzorg en gehandicaptenzorg) onder voorzitterschap van prof. Dr. Henk Garretsen beoordelen de ingediende interventies. Vilans maakt erkende interventies online toegankelijk (www.vilans.nl/databankinterventies). Bovendien worden ze opgenomen in de kwaliteitsbibliotheek van Zorginstituut Nederland.

Vilans is partner van het samenwerkingsverband Erkenning van Interventies, dat verder bestaat uit het RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-instituut.

Meer informatie
Meer informatie over het erkenningstraject en Foutloos leren bij dementie op
http://www.vilans.nl/databank-interventies-foutloos-leren.html
www.foutloosleren.nl