Jaar van transparantie: 30 aandoeningen geselecteerd

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) maakte dinsdag bekend welke 30 aandoeningen centraal staan in het ‘Jaar van de Transparantie.’ (zie hieronder) Afgesproken is om het jaar van de transparantie te focussen op deze 30 specifieke aandoeningen. Voor deze 30 aandoeningen wordt door alle partijen samen ingezet op permanente verbetering van de beschikbare informatie voor patiënten. Daarbij gaat het onder andere om het maken van voor patiënten begrijpelijke richtlijnen, de registratie en publicatie van informatie over de kwaliteit van de behandeling en inzicht in de inkoop van deze zorg door verzekeraars.

Minder regels

Met deze gezamenlijke focus wordt ook sterk ingezet op vermindering van de regeldruk. Dit schrijft minister Schippers in de voortgangsrapportage ‘Kwaliteit Loont’ die zij vandaag aan de Tweede Kamer heeft gezonden.  Zo heeft Schippers met zorgverzekeraars afgesproken dat zij voor deze 30 aandoeningen alleen zorg zullen inkopen op basis van gezamenlijk met aanbieders en patiënten ontwikkelde kwaliteitsindicatoren zodat ze zelf geen informatie meer hoeven uit te vragen. Daarnaast komen er voor deze aandoeningen standaard kwaliteitsregistraties, waardoor er een einde komt aan de verscheidenheid in formulieren.

De focus in het jaar van transparantie zal liggen op de volgende aandoeningen:

 1. Aneurysma Aorta Abdominalis
 2. Acuut Myocard Infarct en coronair vaatlijden
 3. Blaaskanker
 4. Borstkanker
 5. Carpaletunnel syndroom
 6. Cataract
 7. Chronisch nierfalen (Dialyse bij nierziekten)
 8. CVA (inclusief risicofactoren zoals carotis stenose)
 9. Cystic Fibrosis
 10. Darmkanker
 11. Diabetes
 12. Geboortezorg
 13. Heupfractuur
 14. Heupvervanging (Heupprothese)
 15. Infectieziekten
 16. Knievervanging (Knieprothese)
 17. Lage rughernia
 18. Liesbreuk
 19. Longkanker
 20. Melanoom
 21. Morbide obesitas
 22. Multitrauma
 23. Ovariumkanker
 24. Pancreaskanker
 25. Parkinson
 26. Perifeer Arterieel
 27. Vaatlijden
 28. Prostaatkanker
 29. Slokdarm– en maagkanker
 30. Varices