Kabinet: bijna 6 miljoen euro voor lespakket over gezond eten

Het kabinet komt met een uitgebreid totaalpakket voor voedseleducatie waaruit scholen zelf eenvoudig een keuze kunnen maken om kinderen te leren wat goed en gezond eten is. Het gaat om nieuwe en bestaande activiteiten, zoals smaak- en kooklessen, groente en fruit in de klas, schooltuinen, bedrijfsbezoeken en voedingslessen die voortaan via één loket worden aangeboden. Met hulp van regionale makelaars kunnen scholen uit dit aanbod een pakket op maat samenstellen. De staatssecretarissen Van Dam (Economische Zaken) en Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) trekken hiervoor jaarlijks 5,7 miljoen euro uit.

Met de aanpak ‘Jong Leren Eten’, die vandaag werd gepresenteerd, wil het kabinet zoveel mogelijk kinderen voedsel laten proeven, ervaren en beleven. Dat verbetert de gezondheid van kinderen en hun leerprestaties. Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse kinderen nu onvoldoende gezond eten: minder dan 1% van hen eet de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groente en minder dan 5% de aanbevolen twee stuks fruit per dag. Meer dan één op de tien kinderen tussen de 4 en 20 jaar heeft overgewicht. Bovendien weten veel kinderen niet waar hun eten vandaan komt, hoe het geproduceerd wordt, wat pure smaak is en hoe zij eten kunnen bereiden en bewaren.

Staatssecretaris Van Dam: “We willen het beste voor onze kinderen. Een goede start in het leven, met de beste kansen voor een mooie toekomst. Goed en gezond eten is daarvoor belangrijk. Eten kennen en herkennen, proeven, waarderen, weten waar het vandaan komt en hoe het tot stand komt, koken en klaarmaken. Ook hiervoor geldt: jong geleerd is oud gedaan.” Staatssecretaris Van Rijn: “Hoe mooi is het als kinderen straks het goede voorbeeld geven aan hun ouders? Kinderen leren op school hoe leuk en lekker gezond eten kan zijn en ouders kunnen meegenieten van zelfbereid eten en zelf verbouwde groenten die kinderen meenemen naar huis. Daar begint gezond opgroeien.”

Het kabinet wil het scholen zo makkelijk mogelijk maken om aandacht te besteden aan eten. Vanaf vandaag is er één loket waar scholen terecht kunnen voor voedseleducatie. Via de internetportal jonglereneten.nl kunnen scholen eenvoudig zien welk aanbod er zowel landelijk als in hun regio beschikbaar is en aangeven van welke mogelijkheden ze gebruik willen maken.  Ook wordt gebruik gemaakt van bestaande websites als gezondeschool.nl en groengelinkt.nl die al een groot bereik hebben in het onderwijs. Verder komt er een landelijk dekkend netwerk van adviseurs die de wensen van scholen gaan koppelen aan het aanbod. Deze makelaars, veelal afkomstig van GGD en Natuur- en Milieueducatie, gaan vanaf januari 2017 aan de slag.

Het aanbod waaruit scholen kunnen kiezen, wordt fors uitgebreid. Zo komen er meer smaaklessen en krijgen scholen voortaan ook de mogelijkheid om kooklessen aan te bieden. Verder stelt het kabinet  provinciale uitvoeringsbudgetten beschikbaar voor lokale en regionale activiteiten zoals boerderijeducatie, bedrijfsbezoeken en schooltuinen. Ook vraagt het kabinet het bedrijfsleven een bijdrage te leveren, bijvoorbeeld door excursies voor scholen mogelijk te maken via vouchers. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in landelijke onderwijsondersteuning via nascholingsvouchers voor docenten.

Met het programma Jong Leren Eten wordt het aanbod uitgebreid en tegelijkertijd voortgebouwd op de successen van Gezonde School, Duurzaam Door, Smaaklessen en EU-schoolfruit. De afgelopen jaren is een derde van alle scholen bereikt met het Gezonde School aanbod. Met Jong Leren Eten moet het aantal scholen met het vignet Gezonde School op het thema Voeding jaarlijks met 5% groeien. Daarnaast moet het percentage basisscholen dat smaaklessen aanbiedt omhoog van 60 naar 75%. Ook wordt erop ingezet het aantal scholen dat gebruik maakt van de schoolfruitregeling te verdubbelen (60 % van de basisscholen en 20% van het voortgezet onderwijs).