Kankercentrum ontvangt 3,6 miljoen dollar voor e-sigaret onderzoek

Het Amerikaanse Moffitt Cancer Center in Tampa ontvangt 3,6 miljoen dollar van gezondheidsorganisaties om de effecten van het gebruik van elektronische sigaretten te onderzoeken.

Dit onderzoek duurt 5 jaar en richt zich hoofdzakelijk op de vraag: Hoe effectief is de e-sigaret als middel om te stoppen met roken. Uitvoerend wetenschapper is dr. Thomas Brandon, hoofd van Moffitt’s Tobacco Research and Intervention Program, en zijn team.

Ook in Canada, aan de McGill University te Montreal, vindt een vergelijkbaar onderzoek plaats. Dr. Eisenberg, professor in de geneeskunde en hoofd van de Cardiovascular Health Services Research Group, en zijn team bestuderen in Montreal de effectiviteit van stoppen met roken medicijnen. De e-sigaret is nu ook bij zijn onderzoek betrokken. “Hoewel we nog niet met zekerheid kunnen stellen dat de e-sigaret een doeltreffend stopmiddel is, is deze in ieder geval een veiliger alternatief voor de sigaret” zegt dr. Eisenberg. In Groot Brittannië wordt de e-sigaret overigens al enige tijd succesvol ingezet als middel om het roken af te leren.

De Esigbond juicht dergelijke onderzoeken toe en vertrouwt erop dat de uitgangspunten en gehanteerde onderzoeksmethoden de toets der kritiek kunnen doorstaan. Volgens de bond zijn er reeds te veel onderzoeksresultaten gepubliceerd waarbij achteraf is gebleken dat er gebruik is gemaakt van onrealistische testopstellingen. De Esigbond stelt dat wet- en regelgeving omtrent de e-sigaret, welke uiteraard mede gebaseerd is op resultaten van wetenschappelijke onderzoek, gestoeld moet zijn op waarheidsgetrouwe meetresultaten. Wetgeving mag nooit tot stand komen doordat beleidsmakers op het verkeerde been zijn gezet door verkeerd uitgevoerde onderzoeken.

De Nederlandse overheid legt meer beperkingen op aan de e-sigaret dan aan de tabakssigaret. Toch heeft er een kentering plaats. Gezondheidsorganisaties omarmen de e-sigaret voorzichtig in de strijd tegen tabak. Recent nam gebruikersorganisatie Acvoda op uitnodiging van Alliantie Nederland Rookvrij deel aan een constructief gesprek met het Longfonds, KWF en de Hartstichting. Besproken werd welk potentieel de e-sigaret heeft in de schadebeperkende strijd tegen tabak.

Naast gezondheidsorganisaties mag nu ook van de overheid meer vertrouwen in de e-sigaret worden verwacht. Zeker nu de wetgever in het ‘Tijdelijk warenwetbesluit elektronische sigaret’ heeft bepaald dat bij de productie van de benodigde vloeistof uitsluitend zuivere ingrediënten zijn gebruikt en er behalve nicotine, uitsluitend ingrediënten zijn gebruikt die zowel in verhitte als in onverhitte toestand niet gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de mens.

Voorstanders van de e-sigaret wijzen er op dat te strenge wet- en regelgeving en/of een onjuiste voorstelling van zaken in de publiciteit rokers ontmoedigen om de overstap naar dit product te maken. De e-sigaret is volgens de voorstanders een product dat zeker kan helpen in de strijd tegen tabaksgebruik.