KNGF ernstig bezorgd over afnemende dekking Fysiotherapie

Afbeeldingsresultaat voor fysiotherapie praktijkHet Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF), de beroepsvereniging van fysiotherapeuten, luidt de noodklok over de sterk afgenomen dekking voor fysiotherapie in de meeste aanvullende zorgverzekeringen. Met uitzondering van CZ hebben alle zorgverzekeraars het aantal behandelingen voor fysiotherapie, of het maximum te vergoeden bedrag in hun polissen substantieel verlaagd. In de meeste gevallen zijn de premies daarentegen verhoogd.

Daarbij komt dat zorgverzekeraars een goede verzekering voor patiënten die veel fysiotherapie nodig hebben wél aanbieden, maar de toegang daartoe door hindernissen als medische selectie, behandelindex en hoge premies voor veel patiënten steeds moeilijker maken. Voor patiënten die geen aanspraak kunnen maken op fysiotherapie uit de basisverzekering zoals reumapatiënten en patiënten die lijden aan hartfalen, is dit een groot probleem.

‘Voor dergelijke patiënten die fysiotherapie hard nodig hebben om medische redenen, wordt fysiotherapie steeds onbereikbaarder. Recent onderzoek door bureau Ruigrok heeft uitgewezen dat 56% van de ondervraagden (een doorsnee van de Nederlandse bevolking) weken of zelfs langer dan een maand met klachten blijft rondlopen. Dat gebeurt onder andere omdat men opziet tegen de kosten. Mensen die écht veel fysiotherapie nodig hebben en daar dus een onbeperkte dekking in het aanvullende verzekering voor nodig hebben, komen helemaal bedrogen uit. Zij zien hun premie stijgen, als zij die onbeperkte dekking willen behouden.

Hoewel ik me kan voorstellen dat verzekeraars de zorgkosten in de hand proberen te houden, maken zij hiermee een beweging die haaks staat op het feit dat goede fysiotherapie duurdere behandelingen zoals ziekenhuisopname en interventies van medisch specialisten kunnen uitstellen of zelfs voorkomen. Het besef dat deze zogenaamde substitutie enorme besparingen in de kosten voor de gezondheidszorg kan opleveren is inmiddels breed doorgedrongen. Er is zelfs een passage in het regeerakkoord over opgenomen. Dat verzekeraars de verzekering van fysiotherapie nu moeilijker maken betekent op termijn dus juist een verhoging van de kosten. Zolang fysiotherapie niet in de basisverzekering is opgenomen is dat onbegrijpelijk en potentieel schadelijk voor patiënten’, reageert KNGF-voorzitter Guusje ter Horst.

Het KNGF heeft haar 19.000 leden een informatiepakket toegestuurd waarmee zij hun patiënten kunnen informeren over de aanvullende verzekeringen waarin fysiotherapie gedekt wordt. Deze campagne met als slogan ‘Fysiotherapie verzekeren? Dat gaat zo maar niet!’ waarschuwt patiënten voor teruglopende dekking in hun huidige verzekering en voor hindernissen die verzekeraars opwerpen voor de toegang tot verzekeringen met onbeperkte dekking.

‘Verzekeringen voor onbeperkte fysiotherapie worden wel aangeboden. Echter, verzekeraars beperken de toegankelijkheid daarvan door bijvoorbeeld medische selectie toe te passen. Dat betekent dat ze zich het recht voorbehouden om iemand te weigeren als zijn of haar gezondheidstoestand een te groot risico vormt. Dat is onverteerbaar in een systeem dat gebaseerd is op solidariteit.

Verder hanteren verzekeraars  nog steeds de zogenaamde behandelindex als afrekeninstrument. Als de fysiotherapeut boven een door de verzekeraar bepaald gemiddeld aantal behandelingen komt, dan krijgt hij voor de volgende behandelingen een lagere vergoeding. Strafkorting dus. Dat maakt dat een serie behandelingen voortijdig beëindigd moet worden, terwijl de patiënt dacht voor veel meer behandelingen verzekerd te zijn.

Dit soort maatregelen maakt de zinnige en zuinige zorg die fysiotherapeuten leveren, steeds minder bereikbaar voor steeds grotere groepen patiënten.’, aldus Ter Horst.