KNMT: toegankelijkheid mondzorg moet beter

Lagere inkomensgroepen bezoeken minder vaak een tandarts dan hogere, zo blijkt uit maandag door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerd onderzoek. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) herkent de bevindingen helaas en maakt zich zorgen over de toegankelijkheid van de mondzorg. De beroepsvereniging doet een dringend appèl op eerstelijns zorgverleners, zorgverzekeraars, de overheid en politiek hun rol te pakken in het aanpakken van het probleem.

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat 72 % van de mensen uit de laagste inkomensgroepen in 2015 naar de tandarts is geweest. Onder de hoogste inkomensgroepen was dit 84%. De KNMT vindt dat zorgelijk. Wie de jaarlijkse controle bij de tandarts mist, loopt immers het risico op onnodig hoge kosten later. Omdat er grote gebitsproblemen ontstaan of zelfs lichamelijke klachten veroorzaakt door problemen in de mond. En dat terwijl een controle twintig euro kost en een gebitsreiniging tien tot twintig euro; daarmee zijn veel mensen al geholpen.

Lagere inkomens, jeugd en ouderen
De beroepsvereniging van tandartsen ziet dat behalve bij lagere inkomensgroepen er ook problemen zijn bij de staat van de gebitten van de jeugd en kwetsbare ouderen. Om de problemen aan te pakken pleit de KNMT voor een doelgroepgerichte aanpak. Er moet sterker worden ingezet op voorlichting over hoe je je mond gezond houdt en het belang daarvan voor je algehele gezondheid. Met name een extra inspanning bij de consultatiebureaus is nodig – jong geleerd is immers oud gedaan. De KNMT roept ook overheden en zorgverzekeraars dringend de voorlichting over mondzorg veel actiever ter hand te nemen – zij bereiken ook de groepen die tandartsen nu niet bereiken.

Financiële steun voor minima
Daarnaast moeten er middelen beschikbaar komen om specifieke groepen te steunen. Gemeenten zouden financiële ruimte moeten krijgen om collectief aanvullende mondzorgverzekeringen af te sluiten voor minima, mondzorgspaarverzekeringen als Ixorg mee te financieren of regelingen in de bijzondere bijstand op te nemen.

Betere voorlichting
De KNMT doet zelf ook een hoop om mensen weer op controle te krijgen. Zo ondersteunt ze het Ivoren Kruis, dat voorlichtingsprogramma’s voor jongeren en ouderen aanbiedt, en ToothCamp, gericht op prepubers. Ook heeft de vereniging in 2014 het KNMT Fonds Mondgezondheid opgericht, dat mondzorgvoorlichting als opdracht heeft. Tot slot geeft ze voorlichting via het voorlichtingsplatform Allesoverhetgebit.nl en het Tandheelkundig Informatie Punt.

Betere samenwerking
Daarnaast werkt de KNMT, veelal samen met andere instanties in de mondzorg, aan het verbeteren van de mondzorg van ouderen. Zo zijn er breed gedragen initiatieven om te komen tot betere samenwerking in de eerste lijn, met huisartsen, thuiszorg en verpleegzorg. Uit CBS-onderzoek blijkt ook dat mensen die de tandarts mijden vaak wel bij de huisarts komen. De KNMT stimuleert dan ook op dat vlak signalering van mondproblemen, en doorverwijzing naar de tandarts.