Meer en heldere informatie voor de patiënt over kwaliteit van de zorg

Door de gezamenlijke inzet van veel partijen in de zorg is de positie van de patiënt het afgelopen jaar aanzienlijk versterkt. Patiënten krijgen nu meer heldere informatie voor, tijdens en na de behandeling en steeds vaker in de spreekkamer beslist de patiënt steeds vaker mee over zijn behandeling. Dit schrijft minister Edith Schippers (VWS) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer over de resultaten van het ‘Jaar van Transparantie’.

In maart 2015 presenteerde Schippers een rigoureus plan om meer en betere informatie voor de patiënt beschikbaar te maken. In dit plan stonden 53 acties centraal om patiënten meer helderheid te geven over de kwaliteit en de kosten van de zorg. Het grootste deel van de acties is binnen dit jaar volledig afgerond.

Succesvol

Er is veel bereikt. Zo is onder andere de informatie op Thuisarts.nl, Kiesbeter.nl enZorgkaartnederland.nl sterk uitgebreid, aan elkaar gekoppeld en beter vindbaar gemaakt. Patiënten kunnen gebruik maken van verschillende keuzehulpen die helpen bij het kiezen van de beste zorg, er staat begrijpelijke informatie over tientallen aandoeningen online en er zijn ruim 200 medische richtlijnen ingeschreven en inzichtelijk in het register van het Kwaliteitsinstituut. Daarnaast publiceren zorgverzekeraars in november duidelijk bij welke zorginstellingen hun verzekerde met een specifieke polis het komende jaar terecht kan. Ook zijn er goede afspraken gemaakt over het terugdringen van de administratieve lasten voor zorgverleners.

En nu verder

Met deze resultaten zijn we er nog niet. Permanente inzet van alle partijen blijft nodig om het inzicht in de kwaliteit en kosten van onze zorg te verbeteren. Daarvoor heeft minister Schippers ook de komende jaren 5 miljoen per jaar beschikbaar gesteld. Binnenkort worden criteria gepubliceerd voor subsidies voor projecten die transparantie voor de patiënt vergroten. Ook komt er meer informatie die patiënten helpt bij het maken van keuzes in de huisartsenzorg en in de ggz.