Miljoenenstrop dreigt voor schoonheidsspecialisten

Schoonheidsspecialisten in Nederland dreigen gezamenlijk tot Euro 58 miljoen economische schade te lijden wanneer minister Schippers van VWS haar voorgenomen wetswijziging rondom IPL/Laserbehandelingen doorvoert. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van ANBOS, de brancheorganisatie voor schoonheidsverzorging.

De becijferde schade loopt zo hoog op door een combinatie van omzetverlies, afschrijvingskosten en doorlopende leasecontracten. Voorzitter Kees Hoogendijk van ANBOS: “Het kan niet zo zijn dat de voorgenomen wetswijziging rondom IPL/Laser veel schoonheidsspecialisten in de problemen brengt. Ik roep Minister Schippers op tot hernieuwd overleg met de sector om te voorkomen dat een grote groep kleine ondernemers de deur moet sluiten”.

Ontharingsbehandelingen belangrijke bron van inkomsten
Van alle schoonheidsspecialisten voert 69 procent ontharingsbehandelingen uit en maakt 18 procent gebruik van IPL- of laserapparaten. In ruim een op de drie gevallen bedraagt de jaaromzet die met het IPL- of laserapparaat wordt gerealiseerd meer dan Euro 26.000,-, terwijl de gemiddelde landelijke jaaromzet van die gespecialiseerde ondernemers rond de Euro 57.000,- ligt. Dat betekent voor hen een omzetverlies van maar liefst 45%.
Ook de kleinere bedrijven zullen hieronder gebukt gaan. Hun gemiddeld landelijke jaaromzet is ca. Euro 30.000, de omzet met IPL/laser ca. Euro 10.000 zodat ook zij een fors verlies moeten incasseren.

Afschrijvingskosten en leasecontracten
De gemiddelde aanschafprijs van een IPL/laserapparaat is ca. Euro 30.000, in sommige gevallen zelfs Euro 70.000 of meer. Van deze apparaten is het merendeel (79 procent) door de specialisten zelf gekocht, terwijl 21 procent wordt geleased. In de helft van de gevallen bedraagt het leasebedrag Euro 1.000,- per maand of meer, waarbij de meeste leasecontracten nog tot 2020 doorlopen.

Miljoenenschade voor branche als geheel
De totale schade van de voorgenomen maatregelen voor de branche ligt rond Euro 58 miljoen. Het grootste deel hiervan – Euro35 miljoen – komt uit directe omzetderving, Euro 19 miljoen uit doorlopende leasecontracten en Euro 4 miljoen door te nemen afschrijvingskosten. Voor sommige ondernemers heeft dit grote gevolgen en betekent dat zij hun deur moeten sluiten.