MS Medicijn Fampyra en behandeling tegen clusterhoofdpijn voorwaardelijk toegelaten

Minister Edith Schippers (VWS) laat een behandeling tegen clusterhoofdpijn en het MS medicijn Fampyra voorwaardelijk toe tot het basispakket van de zorgverzekering. Dat schrijft zij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Fampyra
De vergoeding van Fampyra gaat in op 1 april 2016 voor de duur van 2 jaar. Het middel wordt vergoed voor volwassen MS patiënten met een beperkt loopvermogen. Hieronder wordt verstaan een score van 4 tot en met 7 op de zogenaamde Expanded Disability Status Scale. Voor de voorwaardelijke toelating is een budget van 4,6 miljoen euro beschikbaar.

Occipitale zenuwstimulatie
De vergoeding van occipitale zenuwstimulatie gaat in per 1 januari 2016 voor de duur van 4 jaar. Deze zenuwstimulatie aan het achterhoofd wordt gebruikt bij chronische clusterhoofdpijn die niet met medicijnen te behandelen is. Voor deze voorwaardelijke toelating is een budget van 6 miljoen euro beschikbaar.

Voorwaardelijke toelating
In 2012 werd voor het eerst een behandeling voorwaardelijk toegelaten. Door behandelingen en medicijnen voorwaardelijk tot het verzekerde pakket toe te laten krijgen patiënten toegang tot deze veelbelovende vormen van zorg en komt er inzicht in de effectiviteit en kosteneffectiviteit van deze zorg. Na afloop van de periode van voorwaardelijke toelating wordt besloten over daadwerkelijke toelating tot het verzekerde pakket. Met deze twee nieuwe toelatingen zijn nu in totaal 12 verschillende medicijnen of behandelingen voorwaardelijk toegelaten.

RF-denervatie bij lage rugklachten
Radiofrequente denervatie (RF-denervatie) bij chronische aspecifieke lage rugklachten wordt per 1 januari 2016 niet meer vergoed uit het basispakket. Uit een groot Nederlands onderzoek dat is uitgevoerd gedurende de voorwaardelijke toelating is namelijk gebleken dat deze behandeling, toegevoegd aan de standaardbehandeling, geen belangrijke meerwaarde heeft ten opzichte van de standaardbehandeling alleen. Dit heeft Zorginstituut Nederland vastgesteld in een deze week verschenen rapport. Deze behandeling was sinds 2012 voorwaardelijk toegelaten. Voor patiënten die al begonnen zijn met de behandeling geldt dat de arts in overleg met de patiënt kan besluiten dat er een afbouwtraject van maximaal een half jaar wordt toegepast.