Nederlandse tbc-expertise & ervaring: wereldwijd erkend exportproduct

Op 16 en 17 november aanstaande wordt in Moskou de ministeriële bijeenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie gehouden met het thema ‘Ending TB in the Sustainable Development Era: a Multisectoral Response’. Deze conferentie vormt een essentiële opstap voor het opbouwen van het vereiste momentum voor het komende jaar waarin de wereldwijde tbc-bestrijding grote stappen zal moeten nemen om de tbc-epidemie een halt toe te roepen. Dit is broodnodig want het is letterlijk nu of nooit. Volgend jaar zal in september voor de eerste keer in de geschiedenis van de Verenigde Naties de bestrijding van tuberculose op het hoogste politieke niveau besproken worden.

Tuberculose is met 1,7 miljoen doden per jaar de dodelijkste infectieziekte ter wereld. Daarbij is multiresistente tuberculose in opmars en vormt een wereldwijde bedreiging voor de volksgezondheid. Ondanks de beschikbaarheid van nieuwe medicijnen en verkorte behandeltrajecten wordt de introductie en opschaling van deze innovaties gehinderd door de zwakke gezondheidssystemen in de landen waar tuberculose het meest voortkomt. Vooruitgang vereist daarom politieke en professionele vastberadenheid van het hoogste niveau om technische, politieke en organisatorische uitdagingen te overwinnen.

“Het is echt nu of nooit. Als deze high level meetings niet tot politiek commitment leiden, dan krijgen we de wereldwijde ‘tuberculose epidemie’ niet onder controle. Tuberculose respecteert geen grenzen, dit is ons aller probleem!” zegt Kitty van Weezenbeek, algemeen directeur van KNCV Tuberculosefonds.

Tijdens de ministeriële bijeenkomst in Moskou geeft Kitty van Weezenbeek, algemeen directeur van KNCV Tuberculosefonds, als enige Nederlander op dit prestigieuze podium een presentatie over de Nederlandse tbc-expertise en ervaring. Een uniek moment om bij vele ministers van Volksgezondheid aan te mogen schuiven en uit te leggen hoe tuberculose op Nederlandse wijze bestreden kan worden.

Nederlandse aanpak en tolerantie
De Nederlandse tbc-aanpak zorgt ervoor dat we patiënten dankzij onze surveillance niet uit het oog verliezen en laat zien hoe verschillende sectoren, publiek en privaat, GGD en ziekenhuis, maar ook bijvoorbeeld migratiediensten en de rechterlijke macht, elkaar kunnen aanvullen in plaats van in de weg zitten bij de aanpak van tuberculose. Belangrijk punt hierbij is ook hoezeer de welbekende Nederlandse tolerantie tot goede resultaten leidt: door patiënten te behandelen ongeacht hun achtergrond, ras, religie, legale of illegale status.

Waarom is dit voor Nederland nu interessant?
Tbc-controle is een geweldig Nederlands exportproduct dat best wat meer bekendheid verdient. Het Nederlandse KNCV Tuberculosefonds heeft een leidende rol binnen de internationale tbc-bestrijding, is wereldwijd actief als beleidsontwikkelaar en wordt internationaal erkend als toonaangevend tbc-expert. KNCV Tuberculosefonds is al meer dan 110 jaar actief in de strijd tegen tbc. Komend jaar komt ook de 49th Union World Conference on Lung Health naar Den Haag en wordt gefaciliteerd door KNCV Tuberculosefonds en de Gemeente Den Haag.