Nederlandse zorg als één van de besten gewaardeerd op integratie

Philips heeft vandaag de resultaten gepresenteerd van de eerste editie van zijn Future Health Index, een internationaal onderzoek in opdracht van Philips verricht. Nederland scoort hoog met een tweede plaats van de 13 onderzochte landen gebaseerd op de bovengemiddelde waardering van de waargenomen toegankelijkheid en integratie van onze zorg. Patiënten en zorgprofessionals in Nederland hebben daarentegen een relatief lage waardering van de waargenomen adoptie van connected zorgtechnologieën, dit komt overeen met de resultaten van de overige ontwikkelde landen.

De algemene gezondheid van de Nederlandse bevolking wordt door patiënten (18%) en zorgprofessionals (17%) niet als een enorme uitdaging ervaren in vergelijking met bijvoorbeeld economische of financiële problemen (37%). Echter, 69% van de zorgprofessionals ziet de toenemende vergrijzing wel als een grote uitdaging.

“Nederland mag trots zijn op haar gezondheidzorg. Tegelijkertijd staat de houdbaarheid onder druk door de vergrijzing en de toename van het aantal mensen met kanker, diabetes en hartaandoeningen,” aldus Henk Valk, General Manager Philips Health Systems Benelux. “Philips werkt aan het verbeteren van de zorgresultaten binnen het gehele gezondheidscontinuüm met de inzet van onze innovatieve technologieën, klinische inzichten en consumentenkennis. De Future Health Index geeft ons waardevolle, nieuwe inzichten voor de discussie ten behoeve van de ontwikkeling van een volledig geïntegreerd zorgstelsel, dat kwalitatief hoogwaardig blijft, maar tevens betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen.”
Onderzoeksresultaten die de perceptie van patiënten en zorgprofessionals in Nederland weergeven:
1. Een beter geïntegreerd zorgstelsel zou de kwaliteit van de zorg verhogen (64% vs 91%, resp. patiënten, zorgprofessionals) en zou ook de kosten van het zorgstelsel kunnen verlagen (44% vs 54%, resp. patiënten, zorgprofessionals). Patiënten (80%) en zorgprofessionals (88%) vinden een geïntegreerd zorgstelsel belangrijk, maar zien dat de integratie nog niet volledig is gerealiseerd. Hindernis voor verdere integratie zit vooral in de bureaucratie van het gezondheidssysteem (59 vs 68%, resp. patiënten, zorgprofessionals).
2. Een overgrote meerderheid vindt dat individuen zelf volledig verantwoordelijk zijn om een slechte gezondheid te voorkomen (84% vs 83%, resp. patiënten, zorgprofessionals), gevolgd door de verantwoording die ouders moeten nemen (55% vs 60%, resp. patiënten, zorgprofessionals).
3. Connected zorgtechnologieën spelen nog geen grote rol in ons gezondheids-management (14% van de patiënten vs 34% van de zorgprofessionals zegt redelijk tot goed op de hoogte te zijn van deze technologieën), 49% van de patiënten en 38% van de zorgprofessionals denkt wel dat connected zorg belangrijk is om de algemene gezondheid van de bevolking te verbeteren. Grote struikelblokken in de aanvaarding en het gebruik:
a. De kosten van de zorgapparaten (46% vs 43%, resp. patiënten, zorgprofessionals).
b. Houding van patiënten t.o.v. nieuwe technologie, training, data-interpretatie (43% vs 51%, resp. patiënten, zorgprofessionals). In mindere mate geldt dit voor de houding van zorgprofessionals (27% vs 40%, resp. patiënten, zorgprofessionals).
c. De privacy en veiligheid van privé-gegevens (35% vs 31%, resp. patiënten, zorgprofessionals).

Meer over de Future Health Index
Het onderzoek, dat jaarlijks zal worden herhaald, is in de afgelopen maanden in dertien landen uitgevoerd in samenwerking met een onafhankelijk internationaal bureau voor marktonderzoek. Meer dan 2.600 zorgprofessionals en 25.000 patiënten in Australië, Brazilië, China, Duitsland, Frankrijk, Japan, Nederland, Singapore, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Arabische Emiraten, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zweden hebben aan het onderzoek meegedaan.

In Nederland zijn 2.010 patiënten (18 jaar en ouder, die afgelopen 3 maanden een zorgverlener hebben bezocht), 210 zorgprofessionals (eerstelijns en tweedelijns zorgspecialisten) en 37 experts uit de zorg, verzekeringswereld en beleidsmakers ondervraagd.