Nieuw medicijn tegen chronische hepatitis C vanaf 1 oktober vergoed

Een nieuwe behandeling tegen chronische hepatitis C met de geneesmiddelen Viekirax en Exviera wordt vanaf 1 oktober vergoed vanuit het basispakket. Dat heeft minister Edith Schippers van Volksgezondheid besloten nadat ze met de fabrikant onderhandeld heeft over de prijs van het nieuwe middel. Het besluit zal in de Staatscourant worden gepubliceerd. Het middel is geïndiceerd voor behandeling van patiënten met chronische hepatitis C, geïnfecteerd met virus genotype 1 en 4 (60 procent van de patiënten), en komt beschikbaar voor patiënten in alle ziektestadia.

Chronische hepatitis C 
Chronische hepatitis C is een ziekte die in veel gevallen pas na vele jaren tot klachten leidt, zoals levercirrose en bij een klein percentage ook tot leverkanker. Door de komst van de nieuwe medicijnen is de behandeling effectiever geworden. Bestaande en intensieve therapieën zijn overbodig geworden en er kunnen meer patiënten geholpen worden.

Onderhandelingen  
Gezien het hoge kostenbeslag van de nieuwe hepatitis C geneesmiddelen adviseerde het Zorginstituut Nederland aan minister Schippers om ook voor dit geneesmiddel in onderhandeling te treden met de fabrikant over de prijs. Het positieve onderhandelingsresultaat leidt ertoe dat de extra uitgaven aan dit geneesmiddel wederom lager uitvallen. Het is de twaalfde keer dat de minister met succes onderhandeld heeft over de vergoeding van een geneesmiddel en de derde keer voor een middel tegen hepatitis C; eerder werden al de middelen Sovaldi (sofosbufir) en Daklinza (daclatasvir) vergoed na succesvolle onderhandelingen tussen de minister en de fabrikant. Er zijn nog onderhandelingen gaande over bredere vergoeding voor Sovaldi na 2015 en over de vergoeding voor een vierde middel.