Nieuwe donorcampagne ‘Een leven redden. Je hebt het in je.’

Vandaag start de nieuwe campagne over orgaandonatie met als motto: ‘Een leven redden. Je hebt het in je.’ 60 procent van alle Nederlanders van 12 jaar en ouder heeft zich nog niet geregistreerd in het Donorregister. Uit onderzoek blijkt dat er vooral nog veel vragen zijn over orgaandonatie. De meest genoemde vragen zijn: ben ik wel geschikt als donor? Krijgt de familie wel tijd afscheid te nemen en hoe ziet je lichaam eruit na donatie? De campagne richt zich meer dan voorheen op deze vragen en twijfels. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de nieuwe campagne: “Veel mensen vinden het een moeilijk en eng onderwerp om over te praten. Tegelijkertijd krijg je al pratend vaak antwoord op je vragen. Dat helpt bij je afwegingen en brengt je dichter bij een beslissing, bij jouw keuze.”

Een kwart van de niet-geregistreerde Nederlanders (23%) zegt het moeilijk te vinden om over orgaandonatie te praten. Ze vinden het met name een eng onderwerp en daardoor vervelend om erover te praten (72%). Drie op de tien hebben dan ook nog nooit met iemand over dit onderwerp gesproken. Toch vindt een meerderheid het belangrijk te weten wat hun naasten zelf willen na hun overlijden: wel of geen donor willen worden (52%). Vier op de tien geven aan het vervelend te vinden als nabestaanden een dergelijke beslissing voor hen zouden moeten nemen. Het besef dat nabestaanden hierover moeten beslissen als je zelf geen keuze maakt, geeft voor 27% de doorslag om hun keuze vast te leggen in het Donorregister.

De nieuwe campagne ‘Een leven redden. Je hebt het in je.’ wil twijfels en onzekerheden wegnemen, in eerste instantie door mensen aan te sporen het gesprek over orgaandonatie met elkaar aan te gaan.

Ga in gesprek

Zo’n gesprek over orgaandonatie blijkt nuttig te zijn; een kwart (van degenen die wel over orgaandonatie hebben gesproken) geeft aan dat zij zich zekerder voelen over het onderwerp omdat familie of vrienden weten wat hun wensen zijn. Een gesprek bracht ze antwoorden op de vragen die ze hadden en nam twijfels weg.

De meest genoemde twijfels onder mensen die nog geen keuze maakten:

  1. Ben ik wel geschikt om donor te worden?                       31%
  2. Krijgt je familie wel tijd om afscheid te nemen?              29%
  3. Hoe ziet je lichaam eruit na donatie?                                26%

Op www.orgaandonatie.nu zijn antwoorden te vinden op deze en andere twijfels. Ook staan er tips om het onderwerp te bespreken met naasten.