NU’91 Monitor Zomerbezetting Zorg online

nu91De jaarlijkse NU’91 online monitor zomerbezetting zorg staat open op www.nu91.nl voor verpleegkundigen en verzorgenden. Ondanks alle nodige aandacht voor de problemen in de verpleeghuiszorg, mogen we niet vergeten dat het – zeker in de zomer – in de overige zorgsectoren ook niet altijd soepel loopt. Daarom kunnen zorgprofessionals eventuele problemen in verband met onderbezetting tijdens de vakantieperiode melden via de online NU’91 Monitor Zomerbezetting Zorg. Een verhoogde werkdruk door een tekort aan personeel in de vakantieperiode gaat immers ten koste van de verpleegkundige, collega’s en patiënten en cliënten.

De vakantie is in volle gang, traditiegetrouw een periode van extra tekorten aan personeel. Vooral in ziekenhuizen en verpleeghuizen kan dat behoorlijk oplopen. Vorige monitoren leverden ons een concreet beeld van de soms schrijnende situaties waarin de zorg en haar medewerkers, patiënten en cliënten verzeild raken tijdens de zomerperiode. De rode lijn in de meldingen was dat er met nog minder personeel dezelfde zorg verleend moet worden. In het geval vakantiegangers al vervangen werden, was dat vaak door te laag geschoolden of te onervaren krachten. De druk op de vaste medewerkers nam daardoor alleen maar toe.

De jaarlijkse NU’91 monitor zomerbezetting is bedoeld als check hoe de bezetting in 2016 wordt ervaren. NU’91 inventariseert de reacties over de bezetting en gaat als daar aanleiding voor is het gesprek aan met politici en werkgevers.