NVM-mondhygiënisten: ‘zet zorgverleners efficiënter in’

foto van NVM-mondhygiënisten.Gisterenmiddag bood Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) in Den Haag een petitie aan ‘Blijf af van mijn tandarts’. NVM-mondhygiënisten laat graag een ander geluid uit de mondzorg horen en zet hierin in op de beste zorg waar de patiënt centraal staat.

“Het gaat over het doelmatig en efficiënt inzetten van zorgverleners, de juiste zorgverlener op de juiste plek en dat is een ontwikkeling die je binnen de zorg sowieso ziet. Het is belangrijk om met elkaar, met de toenemende zorgvraag, de zorg betaalbaar te houden en toegankelijk voor iedereen”, aldus voorzitter van NVM-mondhygiënisten Manon van Splunter-Schneider.

Optimale mondzorg voor patiënt
ANT stelt middels een petitie dat door een dreigend tekort aan tandartsen, de keuzevrijheid van de patiënt verdwijnt, de kwaliteit van de mondzorg afneemt en kosten van mondzorg voor de patiënt zullen stijgen. Echter, van het wegbezuinigen van tandartsen is geen sprake, wel van efficiënte en effectieve zorg en meer aandacht voor preventie. De patiënt bepaalt daarbij zelf of hij/zij naar de tandarts of naar de mondhygiënist gaat voor mondzorg. NVM-mondhygiënisten stimuleert te allen tijde goede samenwerking en afstemming tussen mondhygiënist en tandarts voor optimale mondzorg. Samin Torabi, mondhygiënist bij mondzorgpraktijk De Jordaan, Den Haag: “Om te voorkomen dat we dingen over het hoofd zien, kijken we bijvoorbeeld met alle collega’s, tandarts en mondhygiënist, naar röntgenfoto’s”.

Vergroten zelfstandigheid
In juni 2016 kondigde Minister Schippers aan de zelfstandigheid van de mondhygiënist te willen vergroten. Concreet betekent dit dat het plan is om mondhygiënisten voor drie handelingen, namelijk het maken van een röntgenfoto, het geven van anesthesie en het boren en vullen van een klein, beginnend gaatje, zelfstandig bevoegd worden. De mondhygiënist is opgeleid en al tien jaar in staat om deze handelingen uit te voeren, maar heeft hier nog altijd de opdracht van de tandarts voor nodig. “Je mag rijden, mits er een instructeur naast je zit. Maar je hebt je rijbewijs al. Het wordt nu tijd om alleen in de auto te gaan rijden”, aldus Samin Torabi.

Voorkomen van problemen
De mondhygiënist is opgeleid om problemen te voorkomen. Waarbij altijd de samenwerking met de tandarts wordt gezocht om een compleet pakket aan mondzorg te kunnen leveren. Door te behandelen, te coachen en de situatie te monitoren kunnen grotere problemen in de mond voorkomen worden. Een mondhygiënist zal op tijd doorverwijzen naar een tandarts of tandartsspecialist wanneer nodig. Dit is efficiënte en doelmatige zorg, waarbij de patiënt gebaat is, want het resultaat is dat grote problemen in de mond (inclusief dure restauratieve behandelingen) worden voorkomen.