NVVE: ‘Eerder nadenken over levenseinde’

NVVE zoekt (toekomstig) nabestaanden zelfgekozen levenseindeDe overheid moet meer voorlichting geven over euthanasie en hulp bij zelfdoding, want het is belangrijk dat mensen er tijdig over nadenken. Dat zegt de NVVE in een reactie op de presentatie van de derde evaluatie van de euthanasiewet. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal mensen dat wel eens nadenkt over medische beslissingen rond het levenseinde is afgenomen. Van de ondervraagden geeft 88% aan nog nooit met een arts over medische beslissingen rond het levenseinde te hebben gesproken. Ook hebben nog relatief weinig mensen een wilsverklaring ingevuld. De NVVE wil zelf ook de voorlichting over deze thema’s intensiveren.

Het onderzoeksresultaat laat een contrast zien hoe de Nederlandse bevolking en artsen denken over euthanasie en hulp bij zelfdoding. Van de ondervraagden vindt 88% het goed dat er een euthanasiewet is en 76% kan zich voorstellen zelf ooit gebruik te maken van deze wet. Van de ondervraagden vindt bovendien meer dan de helft dat mensen met dementie, een psychiatrische aandoening of ouderen met een voltooid leven in bepaalde stadia in aanmerking zouden moeten kunnen komen voor euthanasie. De NVVE vindt het zorgelijk dat desondanks nog steeds een minderheid van de artsen zich kan voorstellen ooit in dergelijke situaties een verzoek te zullen inwilligen.

De NVVE is positief verrast over het feit dat het aantal ingewilligde verzoeken om uitvoering van euthanasie of hulp bij zelfdoding opnieuw is gestegen. Het is nu voor het eerst dat in meer dan de helft van de gevallen het verzoek wordt gehonoreerd. De NVVE sluit zich aan bij de aanbeveling van de evaluatie dat nader onderzoek moet worden gedaan naar de stijging van palliatieve sedatie. In 2005 ging het bij 8% van alle sterfgevallen om palliatieve sedatie, in 2010 bij 12% en in 2015 bij 18%. Volgens de NVVE mag het niet zo zijn dat artsen kiezen voor palliatieve sedatie terwijl de patiënt om euthanasie had gevraagd.