NVZ voorzitter roept op tot gezamenlijke oplossing dure geneesmiddelen

Als er niet snel een gezamenlijke oplossing komt voor de bekostiging van dure (kanker) geneesmiddelen zullen ziekenhuizen voor onmogelijke keuzes worden gesteld. Ziekenhuizen worden geconfronteerd met oplopende kosten voor dure medicijnen, zonder dat hier een adequate vergoeding tegenover staat. Yvonne van Rooy roept farmaceuten, ziekenhuizen, verzekeraars en de minister op samen de verantwoordelijkheid te nemen.

Van Rooy: ‘De minister ziet het probleem gelukkig ook en heeft opdracht tot twee onderzoeken gegeven. Die onderzoeken, van de NZa en het KWF, wachten we met spanning af. Patiënten mogen hoe dan ook niet de dupe worden.’

Volgens Van Rooy is het niet zo dat ziekenhuizen uit kostenoverwegingen patiënten op grote schaal doorverwijzen. ‘Dat beeld herkennen we echt niet maar we kunnen niet ‘onbeperkt’ blijven leveren’.

Dure geneesmiddelen vormen een steeds grotere kostenpost. Elk jaar komen er steeds nieuwe medicijnen bij om verschillende kankersoorten te behandelen. Ziekenhuizen kunnen de alsmaar stijgende kosten van dure geneesmiddelen niet in hun eentje in de hand houden. Hieraan zullen alle betrokken partijen een bijdrage moeten leveren.

Van Rooy: ‘Het tempo waarmee deze nieuwe medicijnen beschikbaar komen heeft eigenlijk niemand kunnen voorspellen. We hebben meerdere keren onze zorgen uitgesproken. Er moet nu snel oplossing komen. Ziekenhuizen houden het niet lang meer vol om dure medicijnen op eigen kosten te verstrekken,’ aldus van Rooy.