Officiële erkenning effectiviteit OU-beweegprogramma 50-plussers

Het beweegprogramma Actief Plus, ontwikkeld door de vakgroep Gezondheidspsychologie van de Open Universiteit, is door de erkenningscommissie Sport & Bewegen erkend als een effectieve interventie, met goede aanwijzingen. Actief Plus heeft tot doel het beweeggedrag van 50-plussers te bevorderen. Het is de eerste keer dat deze commissie, opgericht in 2013 door het Nederlands Instituut voor Sport en Beweging, een sport- en beweeginterventie als effectief heeft beoordeeld.

Laagdrempelig en effectief
Actief Plus maakt 50-plussers met een persoonlijk advies-op-maat bewust van hun beweeggedrag en motiveert hen om meer te bewegen. Het gaat daarbij niet alleen om sporten maar ook om meer bewegen in het gewone dagelijkse leven, zoals op de fiets naar het werk gaan, meer wandelen en tuinieren. Naast een schriftelijke variant (waarbij de deelnemer de adviezen per post ontvangt) is ook een online variant ontwikkeld. Actief Plus kreeg de erkenning vanwege de laagdrempeligheid, de toepasbaarheid in het dagelijks leven, de planmatige opzet en de bewezen effectiviteit in het verbeteren van beweeggedrag, ook na 12 maanden.

Meer bewegen en minder chronische ziektes
De Open Universiteit is al sinds 2005 bezig met de ontwikkeling en evaluatie van Actief Plus. In de laatste onderzoeksfase zijn de effecten van Actief Plus onderzocht onder 2000 inwoners ouder dan 50 jaar. Daaruit blijkt dat deelnemers aan Actief Plus na 6 maanden, 3 uur per week meer bewegen. Onder de deelnemers waren zowel sporters als niet-sporters. In samenwerking met het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu is ook het effect van het programma op chronische ziektes onderzocht. Daaruit blijkt dat de interventie niet alleen het beweeggedrag bevordert, ze voorkomt ook chronische aandoeningen zoals diabetes, kanker en hart- en vaatziekten. Tegen geringe interventiekosten, betekent dat een forse besparing op de gezondheidszorgkosten.

Aangepaste versie voor kankerpatiënten
Met steun van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMW) wordt Actief Plus momenteel klaargemaakt voor implementatie via GGD’s, sportorganisaties, zorgverzekeraars en andere mogelijke organisaties. Deze kunnen Actief Plus waar nodig aanvullen met informatie over lokale sport- en beweegmogelijkheden. Daarnaast is, met subsidie van KWF kankerbestrijding, een aangepast beweegprogramma ontwikkeld voor de behoeften van kankerpatiënten. Dit aangepaste programma is in februari 2015 beschikbaar gekomen onder de naam ONCO-Actief. Ruim 400 (voormalige) patiënten nemen eraan deel. In 2016 worden de eerste resultaten van het onderzoek de effectiviteit verwacht.

Landelijke erkenning
De erkenning betekent dat Actief Plus is beoordeeld en erkend volgens de landelijke systematiek voor het beoordelen van interventies. De interventie krijgt daarmee ook een plaats in de interventiedatabases op loketgezondleven.nl en effectiefactief.nl.