Overgrote meerderheid etiketten voorzien van zwangerschapspictogram

zwangerschapslogo gifIn 2013 is een start gemaakt met de vrijwillige inspanning van de alcoholbranche in Nederland om het zwangerschapspictogram zoveel mogelijk op de etiketten te laten plaatsen. Dit is gebeurd via de sectororganisaties (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren, Nederlandse Brouwers en SpiritsNL) en STIVA. Het doel van het zwangerschapspictogram is om – aanvullend op bestaande voorlichting door de overheid via bijvoorbeeld verloskundigen – zwangere vrouwen duidelijk te maken dat zij geen alcoholhoudende dranken moeten drinken. Er is een driejarenplan opgesteld, waarbij de ambitie was om in 2016 voor bier 90%, wijn 70% en gedistilleerd 60% van de verpakkingen te voorzien van het zwangerschapspictogram.

STIVA is tevreden met de uitkomst van de eindmeting die is uitgevoerd op 1 juli jl. naar het toepassingspercentage van het zwangerschapspictogram op etiketten en verpakkingen van alcoholhoudende drank. Bij de eerste meting in 2013 had 0,5% van de verpakkingen van bier een zwangerschapspictogram. Bij wijn was dit 46% en van de verpakkingen van de gedistilleerd branche had 31% een zwangerschapsetiket. Bij de laatste meting van 2016 was dit voor bier 99,6%, voor wijn 81% en gedistilleerd 71%. De zelfopgelegde targets zijn dan ook ruimschoots gehaald.

Wanneer deze percentages worden gemiddeld op basis van de verkochte aantallen verpakkingen, betekent dit dat 89%* een zwangerschapspictogram heeft. In 2013 was dit nog 21%.

Effectief door zelfregulering
Peter de Wolf, directeur Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie: “Alcohol en zwangerschap gaan niet samen. Dat de alcoholbranche op vrijwillige basis een overgrote meerderheid van de etiketten heeft voorzien van een zwangerschapspictogram, laat zien dat de alcoholbranche haar verantwoordelijkheid neemt. Hoewel dit de laatste meting was zullen STIVA en de sectororganisaties het gebruik van het pictogram natuurlijk blijven stimuleren.”

Minder alcohol tijdens zwangerschap
In 2007, 2010 en 2015 voerde TNO landelijke peilingen uit, waarbij onder andere is gevraagd hoeveel vrouwen tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding alcohol drinken. Uit deze peiling blijkt dat steeds minder zwangere vrouwen alcohol drinken. In 2007 heeft 22,4% van de vrouwen tijdens de zwangerschap gedronken, in 2010 19,2% en in 2015 8,9%.