Van Rijn: samen maken we onze samenleving dementievriendelijk

Illustratie uit de campagne van vrouw die oudere dame de weg wijstAlzheimer Nederland, PGGM, Deltaplan Dementie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport slaan de handen ineen om onze samenleving dementievriendelijker te maken. Vandaag – Wereld Alzheimer Dag 2016 – start de campagne Samen Dementievriendelijk met de eerste televisiespot. Voor het bevorderen van een dementievriendelijke samenleving (met onder andere een campagne, training en gerichte ondersteuning van beroepsgroepen) heeft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) tot 2020 in totaal 10 miljoen euro uitgetrokken. De campagne die vandaag start, moet er toe bijdragen dat 1 miljoen Nederlanders meer weten over wat leven met dementie betekent en hoe zij mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen helpen.

Van Rijn: “Dementie is één van de grootste vraagstukken van onze tijd. Het aantal Nederlanders met dementie groeit heel snel. Om daar goed mee om te gaan, moeten we alles uit de kast halen. Enerzijds met medisch onderzoek. Maar zeker ook met het dementievriendelijker maken van onze samenleving. Want we gaan allemaal steeds vaker iemand tegenkomen die dementie heeft; bijvoorbeeld op straat, in de winkel of op het werk. Deze mensen en hun mantelzorgers moeten we samen zo goed mogelijk helpen.”

30 miljoen voor Deltaplan Dementie

In de jaren 2017 tot en met 2020 trekt het kabinet 30 miljoen uit voor  Deltaplan Dementie. Dat is onder andere gericht op medisch onderzoek naar betere behandeling, genezing en het voorkomen van dementie.

Campagne Samen Dementievriendelijk

Elke Nederlander kan terecht op www.samendementievriendelijk.nl voor meer informatie over hoe je goed kunt omgaan met iemand met dementie en mantelzorgers. Iedereen kan zich aanmelden als dementievriendelijk en een online training volgen over hoe je mensen met dementie en hun mantelzorgers kunt ondersteunen in het dagelijks leven. Op dit moment hebben bijna 4000 mensen zich geregistreerd als ‘dementievriendelijk’. In 2020 moeten dat er zo’n 300.000 zijn. 1 voor elke Nederlander die op dat moment leeft met dementie.

Meer mensen met dementie

In ons land leven naar schatting 260.000 mensen met dementie. Het aantal mensen met dementie zal, vooral als gevolg van de vergrijzing, stijgen tot naar schatting meer dan 400.000 in 2050. Van de mensen met dementie woont 70% thuis. Meer dan 40% van de mensen met dementie is alleenstaand. Voor mensen met dementie staan naast de beroepskrachten en vrijwilligers naar schatting 300.000 mantelzorgers klaar. Gemiddeld leven mensen met dementie ruim zes jaar thuis en ruim anderhalf jaar in een instelling.