Samen op weg naar de allerbeste dementiediagnostiek: NGN opgericht

In Nederland is veel expertise op het gebied van dementiediagnostiek beschikbaar, maar de kennis is veelal versnipperd. Om dit tegen te gaan hebben de ruim 100 Nederlandse geheugenpoli’s hun krachten gebundeld en het Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN) opgericht. Zo kunnen zij hun kennis en ervaringen uitwisselen over verschillende werkwijzen en diagnostische onderzoeken. De vier academische Alzheimercentra zijn ook in het netwerk opgenomen, zodat ook de nieuwste uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek in het netwerk worden gedeeld en toegepast. Zo kunnen de geheugenpoliklinieken samen de kwaliteit van zorg verbeteren.

Na een enthousiasme peiling en een kick-off, geeft een kerngroep van het NGN op dit moment vorm en inhoud. Dit proces is onlangs afgerond met de vorming van een dagelijks bestuur waarin verschillende disciplines, zoals neurologen en geriaters vertegenwoordigd zijn. Kenniscentrum Vilans ondersteunt het NGN.

De volgende activiteiten staan op de planning:
– Op de jaarlijkse Wereld Alzheimerdag op 21 september verschijnt de 2e nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via www.vilans.nl/NGN-Nieuwsbrief
– Jaarcongres ‘Nederlands Geheugenpoli Netwerk’ op vrijdag 2 december 2016 in de Reehorst te Ede: www.congresscare.com
– Lancering van de NGN website tijdens het Jaarevent van het Deltaplan Dementie op 14 november.