Samenwerking bij patiënten met hartritmestoornissen

Het Medisch Centrum Alkmaar en Gemini Ziekenhuis in Den Helder hebben gisteren samen met de huisartsen in Noord Holland Noord het startschot gegeven voor NVVC Connect atriumfibrilleren, het kwaliteitsproject van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Doel van dit landelijk project is de zorg voor patiënten met atriumfibrilleren, AF (ook wel boezemfibrilleren genoemd), verder te verbeteren door de organisatie rond het behandelingsproces te optimaliseren.

Connect Atriumfibrilleren is een belangrijk initiatief van de NVVC om de atriumfibrillerenzorg in Nederland te optimaliseren in de samenwerkingsketen huisarts – cardioloog – verpleegkundige – apotheker – trombosedienst en patiënt. Belangrijke aspecten zijn het werken volgens richtlijnen, registratie, starten van AF-zorgpaden en communicatie en informatie aan patiënten.

Patiënt centraal
‘Het directe voordeel voor de patiënt is dat de dataverzameling structureel gebeurt. De gegevens van de patiënt worden zoveel mogelijk volgens een vast patroon ingevoerd, zodat er een reguliere controle kan plaatsvinden op de kwaliteit van de zorg. Krijgt de patiënt de zorg die hij verdient? Kloppen de medicijnen met zijn risicoprofiel? Op een gegeven moment zal het nodig zijn om de patiënt bloedverdunners te geven.’

Juiste zorg, juist plek
‘Daarnaast gaan we de samenwerking met de huisarts intensiveren. We zorgen dat de juiste zorg op de juiste plek op het juiste tijdstip wordt gegeven. Als het kan zo dicht mogelijk bij huis en dat is de huisarts. Daarnaast werken we aan korte lijnen met het ziekenhuis, zodat de patiënt op korte termijn gezien kan worden met een goed advies en bijpassende behandeling,’ aldus de cardiologen.

Speerpunten
De cardiologen van het Medisch Centrum Alkmaar en Gemini Ziekenhuis werken binnen NVVC Connect samen met de regionale huisartsen, trombosediensten, apothekers en De Hart&Vaatgroep. Verdere intensivering van de samenwerking tussen cardiologen en huisartsen is een belangrijk speerpunt. Registratie is een ander speerpunt. Alles om de kwaliteit van zorg zo goed mogelijk te stroomlijnen.

Wat is atriumfibrilleren?
Atriumfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis bij volwassenen. Het is vooral een ouderdomsziekte; met het stijgen van de leeftijd neemt de kans op AF sterk toe. Het aantal patiënten met atriumfibrilleren zal de komende jaren stijgen. Dat gebeurt enerzijds doordat meer mensen een hogere leeftijd bereiken en anderzijds doordat de incidentie* van atriumfibrilleren juist bij de oudere mens toeneemt. De klachten van atriumfibrilleren variëren sterk. Sommige mensen voelen niets en bij hen wordt atriumfibrilleren bij toeval ontdekt. In andere gevallen kunnen de klachten zoals hartkloppingen zeer vervelend en beperkend zijn.

*het aantal nieuwe gevallen van een ziekte per tijdseenheid, per aantal van de bevolking