Samenwerking noordelijke ziekenhuizen bij hoogcomplexe zorg

Afbeeldingsresultaat voor Friesland, Groningen en DrentheDe directies van het Martini Ziekenhuis in Groningen (MZH) , het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), hebben op 5 januari 2017 een intentieverklaring ondertekend tot verdergaande samenwerking op het gebied van complexe zorg.

Het gaat daarbij om  medisch specialistische hoogcomplexe interventies waarvoor een minimaal aantal ingrepen vereist is, waarvan de expertise beperkt beschikbaar is. De komende maanden worden de intenties verder uitgewerkt in nauwe samenwerking met betrokkenen, zoals de medisch specialisten van de drie ziekenhuizen.

Het UMCG, MCL en Martini onderscheiden zich door steeds de voorhoedepositie te kiezen met patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg en opleiding. Deze intentieverklaring komt voort vanuit de gedeelde overweging dat de kwaliteit van zorg in de drie ziekenhuizen van hoog niveau is en dat alle partijen deze hoogcomplexe zorg willen behouden in het Noorden.

Dit is in het belang van de inwoners van het Noorden en een belangrijke motor voor de noordelijke (zorg)economie. Zo nemen deze ziekenhuizen met deze intentieverklaring het maatschappelijke voortouw en verantwoordelijkheid voor de organisatie, toegankelijkheid en doelmatigheid van de zorg in Friesland, Groningen en Drenthe.